de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Virtuálne hudobné štúdio

Virtuálne hudobné štúdio

(Virtual Music Studio)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2009-2013


Virtual studio Virtuálna klávesnica pre NetSound Prehrávač MID súborov cez NetSound MID-editor Interaktívny hudobný systém NetSound Samplér Virtuálny analógový syntezátor Simulátor úderových nástrojov Simulátor Hammond organu
(v obrázku je možné kliknúť na niektoré komponenty)

Virtuálne hudobné štúdio pozostáva z častí, ktoré nemusia byť viditeľné - napr. počítačové programy, ktoré dokážu narábať s prostriedkami pre tvorbu zvuku a hudby. Môže existovať aj spojenie s reálnym svetom - napr. naozajstná MIDI klávesnica alebo zvukový výstup (realizovaný napr. zvukovou kartou). Na rozdiel od technológie VST (Virtual Studio Technology) od firmy Steinberg, časti môjho virtuálneho štúdia tvoria nezávislé aplikácie, ktoré nemusia byť spustené na jedinom počítači a dokonca môžu bežať pod rozdielnymi operačnými systémami.

Koncepciu virtuálneho hudobného štúdia som navrhol tak, aby bola podobná reálnemu svetu. Takéto virtuálne štúdio pozostáva z hudobných nástrojov (alebo tiež upravovačov zvuku) a tzv. používateľov hudobných nástrojov (hráčov na takéto nástroje a tiež zariadení, ktoré prijímajú zvukové dáta a ďalej ich spracovávajú). Hudobný nástroj príjíma MIDI povely a generuje zvukové dáta, ktoré môže buď zahrať cez zvukovú kartu počítača alebo môže tieto zvukové dáta poslať naspäť používateľovi nástroja, ktorý môže tieto dáta ďalej spracovať alebo uložiť. Väzba používateľ-nástroj je realizovaná pomocou systému NetSound, ktorý som na tento účel navrhol a vyrobil. Je to v skutočnosti sieťové spojenie typu klient-server (používateľ je typu klient, hudobný nástroj je typu server). Prepojenie cez NetSound umožňuje aj spojenie používateľa s nástrojom na rôznych počítačoch. Každý virtuálny hudobný nástroj, ktorý je kompatibilný s NetSound, sa dá v takomto virtuálnom štúdiu použiť. Rovnako sa dá použiť každý používateľ hudobného nástroja, ktorý je kompatibilný s NetSound. Na prepojenie používateľa s nástrojom netreba žiadne ďalšie prvky (programy) - pozri obrázok:

virtualStudio-part

Na tomto obrázku je príklad sieťového prepojenia dvoch konkrétnych aplikácií. Naľavo je prehrávač MID súborov, ktorý cez NetSound vysiela MIDI povely (načítané z MID súboru) a zároveň prijíma zvukové dáta, následne ich spracováva a ukladá do WAV súboru. Napravo je hudobný nástroj - Samplér, ktorý prijíma MIDI povely, podľa nich vytvára zvukové dáta a odosiela ich späť do prehrávača MID súborov. Takéto vytváranie zvukových dát (renderovanie) sa deje v „nereálnom čase“, čiže tak rýchlo, ako je to len možné.

Špeciálny používateľ hudobného nástroja je reálny svet - teda MIDI vstup a zvukový výstup - v takom prípade netreba okrem aplikácie hudobného nástroja spúšťať žiadnu ďalšiu aplikáciu - pozri obrázok:

virtualStudio-part2

Doteraz všetky moje virtuálne hudobné nástroje umožňujú prijímať MIDI povely z reálneho sveta a hrať zvuk do reálneho sveta. Niektoré tiež umožňujú hrať z MID súboru alebo ukladať zvukové dáta aj do WAV súboru (na toto NetSound netreba). Niektoré (napr. Samplér) umožňujú tiež ukladať prijaté MIDI povely do MID súboru.

Ďalší príklad použitia virtuálneho štúdia je na nasledujúcom obrázku:

virtualStudio-part3

Tu ide o prepojenie virtuálnej klávesnice a virtuálneho hudobného nástroja. Virtuálna klávesnica je aplikácia, ktorá cez NetSound vysiela MIDI povely v reálnom čase - podľa stláčania virtuálnych klávesov pomocou myši. Hudobný nástroj príjíma tieto MIDI povely, vytvára zvukové dáta a tie prehráva (taktiež v reálnom čase) cez zvukovú kartu.

V mojom virtuálnom hudobnom štúdiu sa tiež dá zabezpečiť, aby jeden hudobný nástroj mohol používať naraz len jeden používateľ a pre ostatných musí byť nástroj po danú dobu nedostupný. Toto sa realizuje rezervovaním hudobného nástroja a systém NetSound to priamo podporuje. K jednému hudobnému nástroju sa môžu pripojiť viacerí používatelia, dokonca môžu viacerí naraz hrať, ale v prípade, že chce jeden používateľ nástroj len pre seba, takto si ho na určitý čas privlastní a nástroj bude ostatných používateľov ignorovať. Toto je zvlášť výhodné tam, kde jednotliví používatelia hudobného nástroja o sebe nevedia - napr. virtuálny hudobný nástroj spustený na výkonnom serveri a používatelia (klienti), ktorí si nechávajú vyrenderovať zvukové dáta.

MIDI povely je možné uchovávať vo forme MID súboru (pozor: MID súbor neobsahuje zvukové dáta). Zvukové dáta je možné uchovať vo forme WAV súboru a takýto súbor je môžné ďalej prehrávať alebo spracovávať inými programami (napr. zvukovým editorom RadkonWave).


Hudobné nástroje podporujúce NetSound:

Pomocné programy podporujúce NetSound:

Ďalšie časti nahrávacieho štúdia:

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.