de en sk

MID-editor

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2009-2012


Tento program je jedným z komponentov môjho virtuálneho hudobného štúdia.

MID-editor je program pre úpravu hudobných súborov MID (t.j. niečo ako notový záznam).

Program som pôvodne vyvinul kvôli klavírnym skladám, nakoľko som žiadny vyhovujúci a zdarma nenašiel. Neskôr som program prerobil aj na univerzálnejšie použitie a tvorbu mnohostopých skladieb.

Potreboval som predovšetkým program, ktorý mi zobrazí hrané tóny tak, ako naozaj budú znieť. Na prvý pohľad samozrejmosť, no keď zoberiem do úvahy funkciu sustain pedálu, situácia je už o čosi zložitejšia. Okrem toho som potreboval zobrazovať hlasitosť nôt (t.j. silu úderu) a aby sa táto dala upravovať.

Tiež som potreboval zobrazovať línie (čiary) v časovej osi, ktoré znamenajú doby tempa. Keby som však údery tónov poposúval presne na tieto línie, tóny by zneli príliš pravidelne (strojovo) a takto upravená klavírna hudba by vôbec neznela prirodzene. Preto program dokáže zobrazovať časové línie s náhodnými časovými odchýlkami a keď sa údery nôt poposúvajú na tieto línie, hudba už znie prirodzene. Okrem tohto je možné v ľubovoľnom čase notového záznamu zmeniť tempo a jeho parametre (napr. spomenuté časové odchýlky).

Program umožňuje prehratie skladby alebo jej časti cez NetSound (MIDI povely sú vyslané inému programu, ktorý to zahrá, napr. Samplér).

Náhľady na okno programu:
screenshot
screenshot2

Na obrázku je vidno kúsok z notového záznamu MID súboru. Biele šípky smerom nadol znamenajú stlačenie klávesu, šípky smerom nahor pustenie klávesu. Šípky v hornom riadku a príslušné modrejšie plochy znamenajú stlačenie alebo uvoľnenie sustain pedálu. Úplne dolu je vidno zmenu tempa.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.