de en sk

Ing. Radovan Konečný - radkon

  • Vývoj softvéru
  • Vývoj mikropočítačových riešení
  • Vývoj analógovej a digitálnej elektroniky
  • Vlastný výskum a vývoj v oblasti matematického modelovania zvuku hudobných nástrojov pomocou počítačov a vytváranie takýchto aplikácií použiteľných v praxi

Vyštudoval som na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na Fakulte elektrotechniky a informatiky, odbor Elektronika, kde som získal akademický titul inžinier. Štúdium som ukončil s vyznamenaním.
Moja vášeň k vynaliezaniu a elektronike ma sprevádza od detstva. Mnohé moje súkromné aj profesionálne projekty sa týkajú najmä zvukovej techniky, ale aj riadiacej elektroniky, či zvukových a grafických počítačových aplikácií.
Niekoľko rokov som pracoval ako elektrotechnický vývojár v súkromnej firme v Bratislave, neskôr ako programátor v Národnej banke Slovenska.
Od roku 2014 prevádzkujem živnosť a vďaka vlastnému know-how som mohol vytvoriť množstvo vlastných výrobkov a systémov.
Svoje schopnosti a skúsenosti ponúkam tiež ako vývojár elektrotechniky a programátor formou subdodávky alebo spolupráce.


Posledná aktualizácia: 28.3.2024

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.