de en sk
Úvod > Produkty > Virtuálna klávesnica pre NetSound

Virtuálna klávesnica pre NetSound

(Virtual Keyboard for NetSound)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2011-2013


Virtuálna klávesnica je jedným z komponentov virtuálneho hudobného štúdia.

Stiahnutie programu virtuálnej klávesnice:

download VirtualKeyboard.exe - verzia pre Windows
download VirtualKeyboard.jar - verzia pre Windows, Linux, Mac

Na spustenie programu je potrebné mať nainštalované Java JRE. Viac v článku Ako spustiť Java aplikáciu.

Náhľad na okno virtuálnej klávesnice - režim klavírovej klávesnice:

screenshot

Náhľad na okno virtuálnej klávesnice - režim keltskej harfy s páčkami:

screenshot2

Táto virtuálna klávesnica slúži na posielanie MIDI povelov cez NetSound do ľubovoľného virtuálneho nástroja, ktorý podporuje NetSound. Stláčanie virtuálnych klávesov sa robí len pomocou myši. Okrem stláčania klávesov je možné zvoliť číslo MIDI kanálu (Channel), silu úderu (Velocity), ovládať pitch-bend, na diaľku resetovať hudobný nástroj a zastaviť všetky hrajúce hlasy. Na klávesnici sa tiež zobrazuje aktuálny stav využitia dostupných hlasov virtuálneho hudobného nástroja.

Pri spustení aplikácie sa konfigurácia NetSound prepojenia načítava zo súboru NetSoundSender.cfg (ak súbor neexistuje, vytvorí sa). V tomto súbore je možné zadať IP adresu a číslo portu, na ktorom je dostupný virtuálny nástroj. Prednastavená IP adresa je localhost a číslo portu 4445.

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.