de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Ako spustiť Java aplikáciu

Ako spustiť Java aplikáciu

(How to Run a Java Application)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2016


Moja firma poskytuje aj individuálne alebo skupinové školenia programovacieho jazyka Java SE. Pre viac informácií ma kontaktujte.

Tento článok má vysvetliť, ako sa dá spustiť tzv. Java aplikácia na počítači.

Čo treba na spustenie Java aplikácie

Java aplikácia je počítačový program naprogramovaný v jazyku Java. Pre jeho spustenie je nutné, aby bola na počítači nainštalovaná Java JRE (Java Runtime Environment). V prípade mojich aplikácií je to konkrétne Java SE JRE (SE = Standard Edition, to je druh Javy). Vo väčšine prípadov je na počítačoch už Java nainštalovaná (využíva sa aj pri práci s internetom), ale ak by nebola, treba ju stiahnuť zo stránky www.oracle.com/technetwork/indexes/downloads/index.html#java - tam treba zvoliť Java SE, potom JRE (nie Server JRE), vybrať vhodnú inštaláciu pre konkrétny typ počítača a operačného systému, stiahnuť, nainštalovať. Nainštalovaná Java (JRE) umožní spustiť Java aplikáciu, ktorá je väčšinou ako jeden súbor s príponou jar. Java aplikácia nie je napísaná pre konkrétny typ počítača a operačného systému, čo znamená, že ten istý program (súbor s príponou jar) sa dá spustiť na každom vhodnom type počítača a operačného systému.

Na mojej stránke sú niektoré Java programy k dispozícii aj ako EXE súbor - je to verzia špeciálne pre operačný systém Windows. Na jeho spustenie treba mať tiež nainštalovanú Java JRE.

Čo je to konzola

Niektoré Java aplikácie nemajú grafické používateľské rozhranie (GUI), teda neobjaví sa okno, cez ktoré by sa dalo s aplikáciou komunikovať. Spôsob, ako takáto aplikácia komunikuje s používateľom, môže byť cez tzv. konzolu. Konzola je okno obsahujúce len textový výstup programu (alebo aj vstup, ale to sa málokedy používa). V tomto okne môže byť vidno, čo aplikácia práve robí, zvyknú sa tu zobrazovať podrobnosti vyskytnutého chybového stavu a podobne. Toto okno však nie je grafické a neobsahuje žiadne ovládacie prvky.

Java aplikácia sa dá zavrieť aj zatvorením okna konzoly, tento spôsob však dôrazne neodporúčam, pretože ide o tvrdé ukončenie aplikácie a teda nie korektné. Môžu sa tak stratiť pracovné dáta alebo sa môže poškodiť obsah súborov a podobne.

Ako spustiť Java aplikáciu s príponou „jar“

Po stiahnutí Java aplikácie (t.j. súboru s príponou jar) je možné túto aplikáciu spustiť niekoľkými spôsobmi:

 • Spustenie dvojklikom myši alebo stlačením Enter

  Prvý spôsob je priamo spustiť daný súbor (napr. dvojklikom myši), ale musí byť v operačnom systéme nastavené, čo sa má vykonať pri spustení súboru s príponou jar. Aj toto už býva vopred nastavené (automaticky sa to nastaví pri inštalácii Java JRE) a konkrétne sa vykoná spustenie Java JRE a meno Java aplikácie sa uvedie ako parameter. Často to býva (v prípade OS Windows) príkaz .../javaw.exe -jar ... alebo .../java.exe -jar ... .
  Týmto spôsobom zároveň nie je možné poslať Java aplikácii nejaké konkrétne parametre, ktoré aplikácia môže očakávať za menom jar súboru. V takom prípade by som odporučil spustenie Java aplikácie z príkazového riadku alebo z dávkového súboru.

 • Spustenie z príkazového riadku alebo z dávkového súboru

  Java aplikáciu je možné spustiť druhým spôsobom a síce z príkazového riadku alebo z dávkového súboru. Pre bežného (konzumného) používateľa je to zrejme niečo nové. Otázke zobrazenia príkazového riadku sa nebudem podrobne venovať, spomeniem len, že v prípade OS Windows sa spustí program cmd.exe . Rovnako nebudem rozoberať problematiku dávkového súboru. Dôležité je, čo treba do príkazového riadku alebo do dávkového súboru napísať, aby sme spustili Java aplikáciu. V prípade OS Windows, ak máme správne nastavené cesty k programu java.exe, stačí do príkazového riadku alebo do dávkového súboru napísať riadok:

  java -jar Nasa_Java_Aplikacia.jar
  alebo
  javaw -jar Nasa_Java_Aplikacia.jar
  alebo
  java.exe -jar Nasa_Java_Aplikacia.jar
  alebo
  javaw.exe -jar Nasa_Java_Aplikacia.jar

  Pozn.: java/javaw (java.exe/javaw.exe) je meno programu z Java JRE, parameter -jar znamená, že sa má spustiť Java aplikácia z jar súboru a Nasa_Java_Aplikacia.jar je meno konkrétneho jar súboru - samozrejme tam má byť konkrétne meno jar súboru a nie Nasa_Java_Aplikacia.jar.

  Za menom jar súboru môžu ešte nasledovať ďalšie parametre (oddelené medzerou) - to budú parametre, ktoré sa pošlú Java aplikácii (ak ich samozrejme očakáva).
  Napríklad:

  java -jar Rkwav.jar zdroj.wav ciel.rkwav

  v tomto prípade sa Java aplikácii Rkwav.jar pošlú dva parametre a síce zdroj.wav a ciel.rkwav (v tomto príklade tu sú nejaké názvy dvoch súborov). Táto aplikácia samozrejme nejaké parametre očakáva (inak by to nemalo zmysel), niečo s nimi vykoná (napríklad skonvertuje konkrétny WAV súbor do RKWAV súboru) a potom skončí.

  Príkazy, ktoré sa píšu do príkazového riadku, je možné napísať do dávkového súboru (v prípade OS Windows má príponu bat) a takýto dávkový súbor sa dá priamo spustiť (napr. dvojklikom myši).

Ako zapnúť konzolu

Program javaw, ktorý zvykne byť prednastavený na spustenie Java aplikácie, síce spustí našu Java aplikáciu, ale bez zobrazenia konzoly. A ako som uviedol vyššie, niektoré aplikácie môžu komunikovať s používateľom len cez konzolu, prípadne môžu byť na konzole podrobnosti chybového stavu a podobne.
V prípade, že potrebujeme zobraziť konzolu (a ja to odporúčam), stačí v operačnom systéme nastaviť, aby sa pri spustení súboru s príponou jar nespúšťal program javaw, ale java. Čiže stačí zmazať písmeno w. Toto nastavovanie nie je pre každého úplne jednoduché a čím vyššia verzia operačného systému, tým skrytejšie toto nastavovanie je (to aby bežný konzumný používateľ počítača nezablúdil do nastavení systému).
Rovnako, ak spúšťame Java aplikáciu z príkazového riadku alebo dávkového súboru, treba použiť java a nie javaw.

Java aplikácia sa dá zavrieť aj zatvorením okna konzoly, tento spôsob však dôrazne neodporúčam, pretože ide o tvrdé ukončenie aplikácie a teda nie korektné. Môžu sa tak stratiť pracovné dáta alebo sa môže poškodiť obsah súborov a podobne.

Moja firma poskytuje aj individuálne alebo skupinové školenia programovacieho jazyka Java SE. Pre viac informácií ma kontaktujte.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.