de en sk
Úvod > Produkty > Virtuálny analógový syntezátor

Virtuálny analógový syntezátor

(Virtual Analog Synthesizer)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2009-2012


download Stiahnutie programu

Podrobnejší popis funkcie

Zvukové ukážky

Virtuálny analógový syntezátor je jedným z komponentov virtuálneho hudobného štúdia.

Analógové syntezátory

Analógové syntezátory boli v hudbe používané pred príchodom digitálnych „samplových“ syntezátorov. Vyznačujú sa svojráznym zvukom, obrovskými možnosťami pre vytváranie zvuku a schopnosťou vytvárať okrem tónových zvukov aj rôzne zvukové efekty a „pazvuky“. V súčasnosti sa opäť vracajú na scénu v podobe digitálnych simulátorov a sú veľmi obľúbené.

O analógových syntezátoroch je popísané množstvo článkov (napr. na Wikipedii) a vysvetleniu ich princípu sa tu nebudem venovať.

O projekte

Ide o softvérový simulátor analógového syntezátora. Cieľom bolo vytvoriť hudobný nástroj s obrovskými možnosťami vytvárania zvuku „prakticky z ničoho“. Vznikol tak rozsiahly projekt, ktorého výsledkom je použiteľný softvérový hudobný nástroj, na ktorom sa dá hrať napr. cez pripojenú MIDI klávesnicu.

Súčasťou programu je aj vstavaný bubeník, arpeggiator a efektový modul.

Celý program je napísaný v jazyku Java, pozostáva z viac ako 200 zdrojových súborov a má vyše 48000 riadkov. Grafické rozhranie obsahuje okolo 850 ovládacích prvkov.

Náhľad na obrazovky:
screenshot

Stručný popis

Tento virtuálny analógový syntezátor umožňuje tri druhy syntézy - úplnú aditívnu syntézu, aditívnu syntézu so subtraktívnymi filtrami a klasickú syntézu tvarovými generátormi so subtraktívnymi filtrami. Celé nastavenie programu je možné uložiť do súboru presetu. Je zaručená plná kompatibilita so súbormi presetu zo staršej verzie programu. Vytváraný zvuk je možné zapisovať do WAV súboru bez straty kvality.

V režime úplnej aditívnej syntézy sa zmenou amplitúd harmonických zložiek podľa určitých pravidiel dosahuje efekt frekvenčného filtra. Filtre syntezátora teda neupravujú nejaký hotový zvuk, ale iba určujú amplitúdy harmonických zložiek. Nevýhodou však je, že nemožno filtrovať napríklad šumový zvuk.
V režime aditívnej syntézy so subtraktívnymi filtrami sa signál z oscilátorov tvorí rovnako ako v režime úplnej aditívnej syntézy, avšak filtre už neovplyvňujú amplitúdy oscilátorov, ale upravujú hotový signál. Takto je možné filtrovať aj šumové signály. Nevýhodou sú však menšie možnosti filtrov.
V režime klasickej syntézy so subtraktívnymi filtrami sa signál tvorí tvarovými generátormi a filtre upravujú tento signál. Frekvenčné zložky nie je možné riadiť (okrem filtrovania).

Podrobnejší popis funkcie

Technické parametre
- úplná aditívna syntéza alebo aditívna syntéza a subtraktívne filtre alebo klasická syntéza a subtraktívne filtre
- oscilátor s preladiteľnými harmonickými zložkami (len v režimoch aditívnej syntézy)
- modifikátory (obálka, nízkofrekvenčný oscilátor, náhodné zložky a pod.) celkového ladenia a posunu ladenia vyšších harmonických
- voliteľný základný tvar signálu (sínusovka, píla, pulz s meniteľnou šírkou pulzu, obdĺžnik, trojuholník, rovné spektrum, náhodné spektrum, užívateľsky zadané spektrum, tzv. Supersaw a zdvojený Supersaw)
- tri nezávislé filtre, radené sériovo alebo paralelne. Každý filter môže byť Low-Pass Filter s rezonanciou, High-Pass Filter s rezonanciou, Band-Pass Filter alebo Pulse emulator, všetko s nastaviteľným rádom filtra (len v režime aditívnych filtrov), symetriou (len v režime aditívnych filtrov) a rezonanciou. Pri subtraktívnom filtrovaní je strmosť filtrov 12dB/oktávu alebo 24dB/oktávu
- modifikátory (tri obálky, nízkofrekvenčný oscilátor, náhodné zložky a pod.) medzných frekvencií filtrov a šírky pulzu pri pulzovom tvare signálu
- modifikátory rádu filtrov a rezonancie filtrov
- závislosť medzných frekvencií filtrov a rádu filtrov od výšky tónu
- modifikátory (obálka, nízkofrekvenčný oscilátor, náhodné zložky a pod.) úrovne zvuku
- všetky modifikačné nízkofrekvenčné oscilátory sú nezávislé a s nastaviteľným tvarom priebehu, frekvenciou a obálkou intenzity
- citlivosť niektorých parametrov na silu úderu tónu (časy obálok, intenzita obálok, medzné frekvencie, rády, rezonancie a symetrie filtrov)
- vstavaný arpeggiator so 4 patternami 1-16 krokov, každý krok má nastaviteľnú relatívnu dĺžku noty a relatívnu silu úderu
- vstavaný bubeník s 8 patternami 1-32 krokov
- všetky obálky sa prepočítavajú pre každú vzorku
- legato, nastaviteľné portamento
- vstavané nastaviteľné stereo efekty: elektrónkový skresľovač, stereo chorus, stereo flanger, stereo echo
- vstavaný 2-pásmový ekvalizér
- 1 alebo 2 úplne nezávislé vrstvy na každý hlas
- polyfónia 1-16 hlasov
- MIDI kompatibilita
- vzorkovanie výstupu: 44.1 kHz, 16-bit (CD kvalita), stereo alebo mono
- podpora ASIO ovládača
- pri výstupe do zvukovej karty je zaradený ešte limitér
- možnosť priameho ukladania zvuku do WAV súboru
- okolo 850 ovládacích prvkov

Podrobnejší popis funkcie

Zvukové ukážky

(Pozn.: niektoré zvukové ukážky nemusia fungovať v prehliadači Internet Explorer.)

Zvukové ukážky

- niekoľko presetov zvukov a vstavaný arpeggiátor. Žiadne sample, žiaden sequencer, žiadne dodatočné úpravy, žiaden multitrack.

- niekoľko presetov zvukových efektov. Žiadne sample, žiaden sequencer, žiadne dodatočné úpravy, žiaden multitrack.

- rytmický klam (všetko sú to zvuky tohto virtuálneho analógového syntezátora)

- laser harp (Jarreho Rendez-vous)

- búrka

- Theremin

- prvé pokusy s arpeggiatorom

- improvizácia so zvukom elektrického organu

- improvizácia s tromi zvukmi (všetko sú to zvuky tohto virtuálneho analógového syntezátora)

Pomocné programy:

Virtuálna klávesnica pre NetSound
Prehrávač MID súborov cez NetSound
MID-editor - editor súborov MID s prehrávaním cez NetSound
Interaktívny hudobný systém
Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.