de en sk
Úvod > Produkty > Virtuálny analógový syntezátor > Virtuálny analógový syntezátor - stiahnutie programu

Virtuálny analógový syntezátor - stiahnutie programu


Stiahnutie programu:

download VirtualAnalogSynthesizer.exe - verzia pre Windows
download VirtualAnalogSynthesizer.jar - verzia pre Windows, Linux, Mac

Na spustenie programu je potrebné mať nainštalované Java JRE. Viac v článku Ako spustiť Java aplikáciu.

Program je možné spustiť príkazom (z príkazového riadku):

VirtualAnalogSynthesizer.exe

alebo

java -jar VirtualAnalogSynthesizer.jar

normálne spustenie programu
VirtualAnalogSynthesizer.exe meno_preset_súboru

alebo

java -jar VirtualAnalogSynthesizer.jar meno_preset_súboru

spustenie programu s nahraním zadaného presetu

Program sa ovláda okrem myši aj klávesnicou - celý rad kláves počnúc od klávesy Q a nad ním rad kláves tvoria akoby klávesy klavíru (treba mať ale zapnutú anglickú klávesnicu!). Medzerníkom sa zastavuje znejúci tón. Šípky doprava/doľava posúvajú oktávu klávesnice.
V záložke „Preset“ je možné vybrať z niekoľko prednastavených nastavení syntezátora (tieto sú súčasťou programu).
Ak sa pri spúšťaní programu nachádza v adresári programu súbor default.preset, tento preset sa automaticky nahrá.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.