de en sk
Úvod > Produkty > Prehrávač MID súborov cez NetSound

Prehrávač MID súborov cez NetSound

(MID-File Player via NetSound)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2011-2013


V prípade záujmu o kúpu tohto softvéru ma kontaktujte. V cene softvéru je bezplatné získanie ďalších novších verzií tohto softvéru.


Tento program je jedným z komponentov virtuálneho hudobného štúdia.

Program slúži na poslanie MIDI povelov z MID súboru cez NetSound do virtuálneho hudobného nástroja (ak podporuje NetSound) a následné prijatie zvukových dát, ich spracovanie a uloženie vo formáte WAV súboru. Tiež je možné len poslať MIDI povely do hudobného nástroja a hudobný nástroj to zahrá.

Náhľad na okno prehrávača MID súborov cez NetSound:

screenshot

Pri spustení aplikácie sa konfigurácia NetSound prepojenia načítava zo súboru NetSoundSender.cfg (ak súbor neexistuje, vytvorí sa). V tomto súbore je možné zadať IP adresu a číslo portu, na ktorom je dostupný virtuálny nástroj. Prednastavená IP adresa je "localhost" a číslo portu 4445.

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.