de en sk
Úvod > Produkty > Interaktívny hudobný systém INGENIA

Interaktívny hudobný systém INGENIA

(Interactive Music System INGENIA)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2014-2024

downloadProspekt (PDF)


video

Interaktívny hudobný systém INGENIA je špeciálny hudobný nástroj pre hendikepovaných či chorých ľudí, no rovnako si ho zamilujú aj zdraví ľudia. Môžete na ňom voľne hrať a vytvárať hudbu aj na vyššej úrovni. Môžete tiež využiť viaceré režimy – hrať skladby, ktoré sú súčasťou systému, precvičovať si pamäť alebo postreh.

Na hudobnom nadaní ani na veku nezáleží. Interaktívny hudobný systém prináša hudobnú alebo zvukovú motiváciu chorého či hendikepovaného – človek hrá a pritom cvičí.

Interaktívny hudobný systém INGENIA má v štandardnom prevedení 15 neviditeľných infračervených lúčov, čomu zodpovedá 15 tónov alebo iných zvukov. Hrá sa prerušením lúča, preto je hranie dostupné aj ľuďom s poruchami motoriky.

Softvér Interaktívneho hudobného systému ponúka okrem voľného hrania aj niekoľko prepracovaných režimov. Postupným svetelným vyznačovaním tónov dokáže napr. hráča viesť k tomu, aby zahral melódiu zvolenej skladby, pričom melódiu automaticky obohacuje doprovodom. V režime Pamäťovej hry má hráč za úlohu zopakovať postupnosť tónov. Náročnosť sa dá nastavovať. V režime hry „Chyť ma!“ systém umožňuje precvičovanie a meranie postrehu. Správnosť hrania v každom režime môže vyhodnocovať slovne, prípadne inými zvukmi. Súčasťou Interaktívneho hudobného systému sú zvuky vo vysokej kvalite, rečové povely a dokonca aj nehudobné zvuky. Systém obsahuje dva zvukové moduly - samplér umožňujúci hrať prakticky ľubovoľné zvuky a špeciálny syntezátor Addisyn simulujúci napr. operný alebo zborový spev. Systém spĺňa aj požiadavky profesionálneho hudobníckeho štandardu. Umožňuje tiež v rytme skladby riadiť svetlá profesionálnej osvetľovacej techniky.

Interaktívny hudobný systém sa dá rozširovať. Je možné vyrobiť a dodať iné zvuky, iné rečové povely, ďalšie skladby, prípadne prispôsobiť klávesnicu špecifickým požiadavkám. Dá sa prepájať aj s inými hudobnými nástrojmi, či už softvérovými alebo elektronickými cez hudobný štandard MIDI, pričom sa dá hrať aj bez počítača.

Pri výrobe častí systému sa uprednostňuje drevo. Technicky komplikovaný systém je tak ukrytý v prírodnom materiáli a používateľ po vizuálnej a hmatovej stránke prichádza do kontaktu s príjemným tradičným materiálom. Každý výrobok je navyše výsledkom precíznej ručnej práce.

Celý systém, od jeho návrhu až po realizáciu jednotlivých častí, je výsledkom vlastného vývoja a výroby mojej firmy „Ing. Radovan Konečný – radkon“. Mám bohaté skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky, zvukovej techniky a vývoja zvukového softvéru. Neprofesionálne sa tiež venuje hudobnej tvorbe a tvorbe niektorých hudobných nástrojov a zvukov.


foto3

video

foto3

foto7

foto5

foto6

screenshot

foto2

foto1
Hranie na špeciálnej klávesnici ARCUS

foto4
Ukážka hrania nohami na špeciálnej klávesnici ARCUS

XHarp Interface
Riadiaci modul pre model INGENIA

XHarp Interface
Riadiaci modul pre model INGENIA

IMSBus_Interface2
Riadiaci modul pre model INGENIA PRO

IMSBus_Interface5
Riadiaci modul pre model INGENIA PRO

set1

Zostava obsahuje:

 • Špeciálnu klávesnicu INGENIA alebo INGENIA PRO,
 • Riadiaci modul pre model INGENIA alebo INGENIA PRO,
 • Softvér interaktívneho hudobného systému,
 • Niekoľko základných zvukov v cene,
 • 2 diaľkové ovládače (len pre model INGENIA),
 • Prepojovacie káble,
 • Napájací zdroj k riadiacemu modulu,
 • Online príručku, inštalačné DVD a pokyny k inštalácii softvéru.

Rozdiel medzi INGENIA a INGENIA PRO:

Model INGENIA

Systém INGENIA je určený pre zákazníkov, ktorí si v plnej miere vychutnajú všetky možnosti špeciálnej klávesnice bez pripájania ďalších špeciálnych klávesníc, prípadne ďalších elektronických hudobných nástrojov. Systém INGENIA sa ovláda cez počítač s možnosťou ovládania niektorých funkcií diaľkovými ovládačmi.

Je vhodný napr. pre špeciálne školy, kde sa bude hrať na zakúpenej zostave a nebude potreba systém rozširovať.

 • Klávesnica má farebnú svetelnú signalizáciu „strún“ s paletou až 512 farieb.
 • Obsahuje diaľkové ovládanie pre 433 MHz diaľkové ovládače.
 • Riadiaci modul neobsahuje displej ani tlačidlá.
 • Neumožňuje priamo pripojiť elektronický hudobný nástroj cez MIDI a teda na hranie je nutný počítač.
 • Nastavenie citlivosti senzorov sa robí digitálne pre každú „strunu“ zvlášť.

Model INGENIA PRO

Systém INGENIA PRO je určený tam, kde sa predpokladá rozširovanie systému o ďalšie špeciálne klávesnice alebo o elektronické hudobné nástroje, ktoré majú byť k systému pripojené cez profesionálne MIDI rozhranie. Ovládanie systému sa robí buď cez riadiaci modul alebo cez počítač.

Je vhodný napr. do špeciálnej hudobnej miestnosti, ktorá je alebo bude vybavená aj inými elektronickými hudobnými nástrojmi a bude potreba hrať aj bez počítača.

 • Riadiaci modul obsahuje displej a tlačidlá a umožňuje tak zobrazovať a meniť parametre klávesnice.
 • Umožňuje priamo pripojiť elektronický hudobný nástroj cez MIDI a dá sa hrať aj bez počítača.
 • Klávesnica má jednofarebnú svetelnú signalizáciu „strún“ - 8 úrovní svietenia.
 • Neobsahuje diaľkové ovládanie.
 • Nastavenie citlivosti senzorov sa robí digitálne spoločne pre všetky „struny“.

Špecifikácia jednotlivých častí:

 • Špeciálna klávesnica INGENIA alebo INGENIA PRO

  „Struny“ sú rovnobežné neviditeľné (infračervené) svetelné lúče. Tón „struny“ znie vtedy, keď je lúč prerušený rukou, nohou alebo iným predmetom. Každej „strune“ je priradený jeden tón alebo zvuk. Hrá sa na nej bezdotykovo, „struny“ sú preto nezničiteľné.

  Podložka má vyznačené „struny“ a toto vyznačenie sa nedá časom zotrieť. Celá špeciálna klávesnica sa dá jednoducho položiť napr. na stôl (má protišmykové podložky) a v prípade potreby sa dá pevne pripevniť napr. k stolu alebo k stene.

  Špeciálna klávesnica INGENIA obsahuje aj svetelnú signalizáciu „strún“ a to pomocou LED na oboch koncoch každej „struny“. Každá LED môže svietiť ľubovoľnou farbou (model INGENIA) alebo viacerými úrovňami intenzity modrej (model INGENIA PRO). Tieto LED môžu indikovať:

  • či je „struna“ práve „stlačená“,
  • význam „strún“ (označené sú dominantné a subdominantné tóny stupnice) - aby sa dalo pri voľnom hraní dobre orientovať,
  • svetelné povely z počítačového programu, ktorý napr. vedie hráča k zahraniu zvolenej skladby (zasvieti tón, ktorý treba zahrať).

  Použité infračervené lúče sú bezpečné a neškodné z dôvodov:

  • ide o neionizujúce elektromagnetické (svetelné) žiarenie s vlnovou dĺžkou 940 nm - nemá teda žiaden ionizačný vplyv na živé tkanivá ani na iné látky,
  • pracuje sa s tak malým výkonom, že lúče nemajú prakticky žiaden tepelný účinok,
  • neviditeľné svetlo nedráždi fotocitlivé očné bunky, preto nevytvára žiaden vizuálny vnem a nemá tak vplyv ani na epileptikov (výhoda oproti viditeľnému laseru).

  Aj priamy a dlhotrvajúci pohľad do použitého infračerveného lúča je bezpečný.

  Typ: INGENIA IHB15 alebo INGENIA PRO IHB15
  „Struny“: 15 neviditeľných svetelných (IR) lúčov, hrá sa prerušovaním týchto lúčov
  Rozostup „strún“: 66 mm
  Celkový rozsah „strún“ (od prvej po poslednú): 924 mm
  Dĺžka „strún“: 300 mm
  Celkové rozmery: 1020 mm x 400 mm x 58 mm
  Svetelná signalizácia: RGB LED - 512 farieb (model INGENIA) alebo modré LED - 8 úrovní svietenia (model INGENIA PRO) na oboch koncoch „strún“
  Nastavenie citlivosti senzorov: digitálne pre každú „strunu“ zvlášť (model INGENIA) alebo digitálne spoločne pre všetky „struny“ (model INGENIA PRO)
  Citlivosť na silu úderu (dynamika): nie
  Možnosť zrkadlového otočenia „strún“: áno
  Napájanie: z riadiaceho modulu (5V)
  Spotreba: 0,9 W
  Mechanické prevedenie: bukové drevo (prírodná farba), kov
 • Riadiaci modul pre model INGENIA

  Riadiaci modul je s počítačom prepojený cez USB a z pohľadu počítača sa chová ako MIDI hudobný nástroj (je použitý kvalitný USB MIDI interfejs značky Roland).

  Riadiaci modul obsahuje aj konektor pre pripojenie sustain pedála.

  Súčasťou modulu je aj prijímač diaľkového ovládania, pomocou ktorého sa môžu ovládať základné funkcie počítačového programu (spustenie/zastavenie hrania, výber skladby, výber náročnosti a pod.).

  Typ: XHarp Interface
  Pripojenie k počítaču: cez USB (podpora pre Windows, Mac, iPad), je použitý kvalitný USB MIDI interfejs značky Roland
  MIDI výstupy: žiadne
  MIDI kanál pre výstup: žiadny
  Možnosť pripojenia sustain pedálu: áno, konektor Jack 6,3mm Mono, nastaviteľná polarita kontaktu
  Galvanické oddelenie: USB - áno
  Diaľkové ovládanie: áno, pre 433 MHz diaľkové ovládače. Anténa je odnímateľná
  Možnosť hrania aj bez PC: nie
  Napájanie: adaptér 5V
  Spotreba: 0,46 W
 • Riadiaci modul pre model INGENIA PRO

  Na riadiacom module je možné voliť požadovaný typ stupnice (7-tónová diatonická, 12-tónová chromatická, 5-tónová pentatonická, ľubovoľná užívateľská), tón stupnice, tónový a oktávový posun (transpozícia), režim svietenia LED, citlivosť senzorov, MIDI kanál a niekoľko ďalších nastavení. Všetky nastavenia sa dajú meniť aj cez MIDI, resp. USB.

  Riadiaci modul je s počítačom prepojený cez USB a z pohľadu počítača sa chová ako MIDI hudobný nástroj (je použitý kvalitný USB MIDI interfejs značky Roland).

  Riadiaci modul tiež obsahuje konektor MIDI výstupu a konektor pre pripojenie sustain pedála.

  Na riadiacom module sú aj doplnkové tlačidlá F1-F4, ktorými sa môžu ovládať základné funkcie počítačového programu (spustenie/zastavenie hrania, výber skladby, výber náročnosti a pod.).

  Typ: IMSBus-Interface panel / IMSBus-Interface panel 2, obsahuje ovládacie prvky (tlačidlá) a podsvietený displej
  Pripojenie k počítaču: cez USB (podpora pre Windows, Mac, iPad), je použitý kvalitný USB MIDI interfejs značky Roland
  MIDI výstupy: USB, MIDI OUT/Thru (konektor DIN5)
  MIDI kanál pre výstup: konfigurovateľný (1-16)
  Možnosť pripojenia sustain pedálu: áno, konektor Jack 6,3mm Mono, nastaviteľná polarita kontaktu
  Galvanické oddelenie: MIDI - áno, USB - áno
  Diaľkové ovládanie: nie
  Možnosť hrania aj bez PC: áno, vstavané stupnice (diatonická, chromatická, pentatonická, užívateľská), ľubovoľná transpozícia
  Napájanie: adaptér 5V
  Spotreba: 1,25 W
 • Softvér interaktívneho hudobného systému
  • Riadenie celého systému, rôzne režimy hrania aj s rečovým vyhodnocovaním, vstavaný zvukový modul typu samplér, vstavaný zvukový modul Addisyn (monofónny syntezátor založený na aditívnej syntéze), metronóm, vstavaný rečový modul, konfigurovanie špeciálnej klávesnice.
  • 4 režimy hrania:
   1. Voľné hranie - hráč hrá voľne na zvolenej stupnici. Svetelná signalizácia zobrazuje buď význam tónov alebo zobrazuje hrané tóny.
    Je tu možné voliť požadovaný typ stupnice (7-tónová diatonická, 12-tónová chromatická, 5-tónová pentatonická, ľubovoľná užívateľská), tón stupnice, tónový a oktávový posun (transpozícia), režim svietenia LED.
   2. Hranie skladby - program postupne vedie hráča k zahraniu zvolenej skladby. Hranie je možné s doprovodom s bicími (ak to skladba má), s doprovodom bez bicích alebo bez doprovodu. V cene je cca 100 známych skladieb vrátane doprovodu, je možné dodať ľubovoľné ďalšie skladby. Prikúpiť sa dajú ďalšie zložitejšie skladby.
    Predvedenie zvolenej skladby - zvukovo aj graficky.
    Program môže priebežne upozorňovať na chybne zahrané tóny napr. rečovým povelom „chyba“ a po dohraní skladby môže slovne vyhodnotiť správnosť zahrania. Zobrazuje sa aj štatistika správne a nesprávne zahraných tónov a percentuálne vyjadrenie správnosti hrania.
    K dispozícii sú rôzne nastavenia, ktoré umožňujú prispôsobiť hranie potrebám a schopnostiam hráča.
   3. Pamäťová hra - program zobrazí a zahrá postupnosť tónov a úlohou hráča je túto postupnosť správne zopakovať. Ak ju hráč správne zopakuje, postupnosť sa predĺži o ďalší tón. Úroveň náročnosti sa dá vybrať z niekoľkých prednastavených („veľmi ľahká“ až „veľmi ťažká“) alebo vytvoriť vlastná.
    Táto hra rozvíja okrem hudobného sluchu a motoriky najmä pamäť, ale aj koncentráciu.
    Postupnosť je náhodná a vždy je iná. Nejde teda o známu melódiu.
    K dispozícii sú rôzne nastavenia, ktoré umožňujú prispôsobiť hranie potrebám a schopnostiam hráča.
   4. Hra „Chyť ma!“ - umožňuje precvičovať a merať postreh. V náhodnom čase sa označí náhodný tón a úlohou hráča je tento tón čo najrýchlejšie zahrať. Program pritom meria a vyhodnocuje priemernú reakčnú dobu - t.j. čas od označenia tónu po jeho zahratie hráčom.
    Táto hra rozvíja okrem hudobného sluchu a motoriky aj koncentráciu.
    K dispozícii sú rôzne nastavenia, ktoré umožňujú prispôsobiť hranie potrebám a schopnostiam hráča.
  • Vstavaný softvérový hudobný nástroj typu samplér
   • umožňuje hrať prakticky ľubovoľné zvuky - aj nie-hudobné,
   • vysoká kvalita zvukov,
   • podpora ASIO ovládača (nízke oneskorenie zvuku),
   • polyfónia až 64 hlasov,
   • 5 timbre (dokáže hrať naraz s piatimi rôznymi zvukmi) - voliteľný zvuk melódie, akordový doprovod, basový doprovod, rytmický doprovod, rečové povely,
   • 3-pásmový digitálny ekvalizér,
   • efektový modul (chorus, SuperChorus, echo, limiter),
   • bohaté možnosti úprav zvukov v reálnom čase (obálky, filtre, vibráto, ...),
   • nástroj plní aj funkciu rečového modulu.
  • Vstavaný softvérový hudobný nástroj Addisyn
   • špeciálny monofónny syntezátor založený na aditívnej syntéze,
   • je určený na hranie melódie,
   • vysoko-kvalitný zvuk tvorený matematickým modelovaním zvuku v reálnom čase s využitím zložitých vzorcov a výpočtov,
   • zámerne sa simulujú aj nedokonalosti skutočných hudobných nástrojov a hlasov, aby zvuk znel prirodzenejšie,
   • matematické modely sú výsledkom vlastného dlhodobého výskumu a vývoja,
   • dostupné rôzne zvuky vrátane simulácie operného a zborového spevu,
   • podpora ASIO ovládača (nízke oneskorenie zvuku),
   • polyfónia 1 hlas,
   • 3-pásmový digitálny ekvalizér,
   • efektový modul (chorus, SuperChorus, echo, limiter).
  • Vstavaný vysoko presný metronóm - tempo metronómu sa nastavuje automaticky podľa zvolenej skladby.
  • Vstavaný rečový modul - ide o nahrané rečové povely skutočných ľudí, každý rečový povel je nahraný viackrát s rôznymi intonáciami a rečový modul ich obmieňa.
   Jazykové variácie: slovenčina (mužský hlas), nemčina (ženský hlas).
   V prípade potreby sa dajú dodať ľubovoľné iné rečové povely, aj v inom jazyku.
  • Výber typu špeciálnej klávesnice - podporuje všetky vyrábané špeciálne klávesnice (INGENIA, INGENIA PRO, ARCUS, Laser-INGENIA, MIDI Buttons).
  • Výber zvukového modulu - vstavaný samplér/Addisyn, elektronický hudobný nástroj pripojený cez MIDI alebo USB. Týmto spôsobom je možné systém rozširovať aj o iné elektronické hudobné nástroje a využívať tak ich zvuky.
  • Výber rečového modulu - rečové povely cez vstavaný samplér alebo cez samostatný softvérový rečový modul (ak zvukový modul nie je vstavaný samplér).
  • Riadenie svetiel profesionálnej osvetľovacej techniky cez MIDI. Interaktívny hudobný systém môže v rytme skladieb ovládať svetlá. Impulzy pre ovládanie svetiel sú súčasťou skladieb.
  • Filter preklepov - umožňuje potlačiť nechcené krátke pustenie a opätovné stlačenie tónu.
  • Možnosť nahrávania celého hrania do formátu MID (nie zvuk, ale záznam povelov). Nahrávka sa dá ďalej spracovávať, meniť zvuky, opravovať chyby a pod. pomocou iných programov. Dá sa tiež pridať do zoznamu skladieb v režime hrania skladieb.
  • Podpora viacerých nezávislých používateľov programu - je možné vytvoriť používateľov a každý bude mať svoje vlastné nastavenia celého programu.
  • Konfigurovanie špeciálnej klávesnice alebo jej častí (napr. zadefinovanie farieb svetelnej signalizácie, tónový a oktávový posun, vlastný typ stupnice a pod.).
  • Viaceré jazykové verzie softvéru - slovenčina, nemčina, angličtina, v prípade potreby aj iná.
  • Aktualizácie softvéru - ak autor systému vytvorí novú verziu softvéru, je možné softvér aktualizovať na túto novú verziu.
  • Aktualizácie skladieb a zvukov - ak autor systému vytvorí nové verzie dát, softvér ich automaticky alebo so súhlasom užívateľa aktualizuje.
 • 2 diaľkové ovládače (len pre model INGENIA)
 • Niekoľko základných zvukov v cene
  klavír - krídlo (zvuk skutočného akustického nástroja),
  elektrický klavír „Rhodes“ (zvuk skutočného nástroja),
  sopránová zobcová flauta (zvuk skutočného akustického nástroja),
  panova flauta,
  akordeón (zvuk skutočného akustického nástroja),
  kantele (zvuk skutočného akustického nástroja),
  3 variácie zvonkohry (Glockenspiel),
  2 variácie elektrického (Hammond) organu,
  sláčikový zbor,
  hoboj / fagot,
  basgitara,
  bicie,
  niekoľko kvalitných syntetických zvukov.

  Pozn.: Viaceré kvalitné zvuky sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja z oblasti matematického modelovania zvuku hudobných nástrojov.

  K dispozícii sú aj doplnkové zvuky na dokúpenie.

 • Prepojovacie káble
  prepojovací kábel medzi špeciálnou klávesnicou a riadiacim modulom,
  USB kábel,
  predlžovací kábel k napájaniu.
 • Napájací zdroj k riadiacemu modulu
 • Príručka, inštalačné DVD a pokyny k inštalácii softvéru

K zostave je potrebný jeden mierne výkonnejší počítač (ideálne s OS Windows) a reproduktory alebo slúchadlá. Aby ste naplno využili vysokú kvalitu zvukov tohto systému, odporúčame použiť kvalitnú reprodukčnú techniku - zosilňovač a reproduktory, prípadne kvalitnejšie slúchadlá. Nezanedbateľná je aj akustika priestoru.


Možnosti zapojenia:

Doplnkové zvuky

set1 set2
INGENIA ARCUS

Skladačkový spôsob zostavenia systému

Nasledujúca tabuľka znázorňuje možnosti zostavenia interaktívneho hudobného systému skladačkovým spôsobom.

Pre voľné hranie nie je potrebný softvér „InteractiveMusicalSystem“ - dá sa tak hrať aj bez počítača.

Pozn.: ak je uvedené slovo „ľubovoľné“, obrázok je len ilustračný.

Špeciálna klávesnica Logika Zvukový modul


INGENIA „IHB15“


riadiaci modul

INGENIA „IHB20D“

ARCUS

Laser-INGENIA

laserová harfa

špeciálna veľká klávesnica so svetelnou signalizáciou tónov

riadiaci modul MIDI Buttons

ľubovoľné tlačidlá alebo tlačidlá so svetelnou signalizáciou

softvér interaktívneho hudobného systému

vstavaný softvérový zvukový modul

ľubovoľné vhodné reproduktory

ľubovoľný softvérový zvukový modul

ľubovoľný hardvérový zvukový modul

ľubovoľný vhodný syntezátor, hudobný „keyboard“ a pod.

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.