de en sk
Úvod > Produkty > Doplnkové zvuky pre Interaktívny hudobný systém

Doplnkové zvuky pre Interaktívny hudobný systém

(Additional Sounds for Interactive Music System)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2017-2024

Jednohlasé melodické zvuky
Zvuk vytváraný špeciálnou zvukovou technológiou v reálnom čase - pomocou monofónneho syntezátora Addisyn založenom na aditívnej syntéze. Tento monofónny syntezátor je zabudovaný do softvéru Interaktívneho hudobného systému (verzia aspoň V2.0).
Takýto zvuk je jednohlasý, tzn. naraz hrá len jeden tón, rovnako ako napr. ľudský spev. Je preto určený na hranie melódie.
Zvuk je vytváraný softvérom v reálnom čase pri hraní pomocou matematického modelovania s využitím zložitých vzorcov a výpočtov. To dáva zvuku jedinečné možnosti a môžu byť využité určité osobité vlastnosti napr. pri prechodoch medzi tónmi. Zámerne sa simulujú aj nedokonalosti skutočných hudobných nástrojov a hlasov, aby zvuk znel prirodzenejšie. Matematické modely sú výsledkom vlastného dlhodobého výskumu a vývoja.

Simulátor operného spevu „Mariam“
Monofónny syntezátor Addisyn s modelom ženského hlasu, podľa predlohy skutočnej speváčky. Tónový rozsah D#3 až D6 (dis0 až d''').
Cena: 119,00
Zvukové ukážky:


Simulátor operného spevu „Michael“
Monofónny syntezátor Addisyn s modelom mužského hlasu, podľa predlohy skutočného speváka. Tónový rozsah E2 až G#4 (E až gis').
Cena: 119,00
Zvukové ukážky:

Simulátor operného spevu „Duo“
Monofónny syntezátor Addisyn s modelmi ženského hlasu „Mariam“ a mužského hlasu „Michael“. Tónový rozsah E3 až G#5 (e0 až gis''). Mužský hlas spieva unisono o oktávu nižšie.
ZDARMA po zakúpení oboch zvukov „Mariam“ a „Michael“
Zvukové ukážky:

Simulátor dievčenského speváckeho zboru „8Bees“
Monofónny syntezátor Addisyn s modelom 8-členného dievčenského speváckeho zboru. Tónový rozsah G3 až D6 (g0 až d''').
Cena: 119,00
Zvukové ukážky:

Simulátor speváckeho zboru „MMB-Voices“
Monofónny syntezátor Addisyn s modelmi ženského hlasu „Mariam“, mužského hlasu „Michael“ a 8-členného dievčenského speváckeho zboru „8Bees“. Tónový rozsah E3 až G#5 (e0 až gis'').
ZDARMA po zakúpení všetkých troch zvukov „Mariam“, „Michael“ a „8Bees“
Zvukové ukážky:

Theremin
Monofónny syntezátor Addisyn s modelom niekoľkých typov zvuku „Theremin“. Tónový rozsah C3 až C7 (c0 až c'''').
Cena: 29,00
Zvukové ukážky:

Zvýhodnený set
1. Simulátor operného spevu „Mariam“
2. Simulátor operného spevu „Michael“
3. Simulátor operného spevu „Duo“
4. Simulátor dievčenského speváckeho zboru „8Bees“
5. Simulátor speváckeho zboru „MMB-Voices“
6. Theremin
Cena setu: 347,40 (ušetríte: 38,60 €)
Polyfónne tónové zvuky
Vďaka technológii stereo-nahrávania znejú zvuky hodnoverne a priestorovo.
Zvuky jednotlivých tónov sú nahrané viackrát a pri hraní sa náhodne vyberá jeden z nich. Vďaka tomu neznie takýto hudobný nástroj strojovo.

Hammond organ
16 zvukov Hammond organu. Je to 8 presetov klasického Hammond organu (B3), pričom každý je v dvoch verziách Leslie efektu (pomalé otáčky a rýchle otáčky). Tónový rozsah C1 až C6 (C' až c''').
Cena: 59,00
Zvukové ukážky:
Malá citara
Príjemný a upokojujúci zvuk malej citary s nylonovými strunami. Zvuk je vytvorený nahratím skutočného akustického nástroja.
Pripravuje sa
Ruchové zvukové sady
Sú to sady kvalitne nahraných ruchových zvukov. Každá sada je spracovaná a určená pre 8- a 15-tónovú špeciálnu klávesnicu Interaktívneho hudobného systému. To znamená, že každému klávesu alebo „strune“ zodpovedá jeden konkrétny zvuk danej sady. Nejde o tónové zvuky, na ktorých by sa dala hrať melódia, ale o ruchové zvuky, ktoré môžu spestriť používanie Interaktívneho hudobného systému, prípadne môžu poslúžiť na výuku rozoznávania rôznych typov činností alebo javov z nášho okolia.
Vďaka technológii stereo-nahrávania znejú všetky zvuky hodnoverne a priestorovo.
Vo väčšine prípadov sú ruchové zvuky nahrané viackrát a pri hraní sa náhodne vyberá jeden z nich. Preto neznie takýto „hudobný nástroj“ strojovo.
Vďaka špeciálnej technológii cyklenia zvukov nie je počuť bod nadväzovania a navyše sa bod začiatku náhodne vyberá, aby cyklený zvuk nezačínal zakaždým rovnako.

„Zvuky prírody“
Zvuková sada obsahuje zvuky z prírody (rôzne prírodné prostredia a u nás žijúce zvieratá).
Cena: 59,00

„Človek v životnom prostredí“
Zvuková sada obsahuje zvuky, ktoré vytvára človeka v životnom prostredí a to buď dopravnými prostriedkami alebo priemyselnou činnosťou.
Cena: 59,00

„Zvuky domácnosti“
Zvuková sada obsahuje zvuky z bežnej domácnosti.
Cena: 59,00

„Ľudia“
Zvuková sada obsahuje zvuky z rôznych prostredí, kde sa stretáva viacero ľudí.
Cena: 59,00

Zvýhodnené balenie - 4 sady
Zvukové sady „Zvuky prírody“, „Človek v životnom prostredí“, „Zvuky domácnosti“ a „Ľudia“
Cena: 199,00 (ušetríte: 37,00 €)

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.