de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Masteringový softvér

Masteringový softvér

(Mastering Software)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2013


Ide o špeciálny softvér, ktorý slúži na úpravy jednotlivých skladieb v záverečnej fáze výroby hudobného diela tak, aby sa skladby k sebe zvukovo a hlasitostne hodili. Zároveň má slúžiť na úpravu dynamického rozsahu celého diela, aby bol dynamický rozsah (napr. CD) optimálne využitý. Výsledkom masteringu by mali byť podklady pre výrobu zvukového nosiča (napr. CD).

Tento masteringový softvér umožňuje robiť záverečné úpravy skladieb a tiež celého diela naraz. Ide hlavne o úpravy hlasitosti a frekvenčného spektra. Treba si však uvedomiť, že pri masteringu sa zvuk upravuje len minimálne a veľmi citlivo.

Tento program som úspešne využil pri dokončovaní môjho CD.

V súčasnej verzii programu sú 3 druhy upravovačov zvuku - parametrický ekvalizér, zmena hlasitosti a limitér. Do úprav jednotlivých skladieb a celého diela je možné zaradiť ľubovoľné množstvo týchto upravovačov. Program tiež zobrazuje špičkové hodnoty skladieb a ich decibelovú úroveň - takto je možné nastaviť všetky parametre masteringu tak, aby bola optimálne využitá dynamika média a zároveň aby nebol presiahnutý rozsah média (čo by viedlo ku skresleniu zvuku).

Vstupom pre program sú WAV súbory jednotlivých skladieb, najlepšie v rozlíšení 24-bit. Nakoniec je možné vyrenderovať všetky skladby a uložiť ich ako 16-bitové WAV súbory (podklady pre výrobu CD) alebo 24-bitové WAV súbory (na iné účely).

Program interne pracuje v rozlíšení 32-bitového zvuku s plávajúcou desatinnou čiarkou. Parametrický ekvalizér sa dá skladať z ľubovoľného počtu jednotlivých filtrov.

Program je napísaný v jazyku Java a teda mal by fungovať pod všetkými hlavnými operačnými systémami.

Náhľad na hlavné okno masteringového programu:

mastering

Náhľad na okno nastavenia parametrického ekvalizéra:

mastering2

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.