de en sk
Úvod > Umelecká tvorba > Hudobná tvorba > CD „Bez Boha na svete?“

Radovan Konečný

CD „Bez Boha na svete?“

title

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2015


CD je možné kúpiť priamo odo mňa. Cena: 10,00 €.


- krátke ukážky z CD


Pri tvorbe tohto hudobného diela som sa snažil držať vlastného hudobného štýlu. Nechcel a nepotreboval som nič napodobňovať. Preto dielo odráža aj moju prirodzenú nedokonalosť. Použil som aj hudobné nástroje a zvuky, ktoré som vyrobil, čím som chcel tvorivo pristúpiť aj k nástrojovej a zvukovej stránke diela. Jednotlivé časti diela myšlienkovo nadväzujú, odporúčam preto počúvať dielo vcelku.

Časti:

1. Časť I (Prológ) 0:28
2. Časť II 3:20
3. Časť III 5:55
4. Časť IV (Na brehu jazera) 4:41
5. Časť V 5:47
6. Časť VI 1:24
7. Časť VII 1:32
8. Časť VIII (Pohľad cez okno) 6:09
9. Časť IX (Keď znovu naprší) 2:57
10. Časť X (Epilóg) 2:16
Celkový čas:   34:35

Obsadenie:

Radovan Konečný: klavír (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10)
syntezátor (prerobený KORG M1), vlastné modelované zvuky (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)
vlastný Virtuálny analógový syntezátor - vlastné modelované zvuky (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)
spev (3, 5, 9)
hlasy (2, 3)
kantele (3)
bicie (3, 9)
akordeón (3)
čembalo (3, 4, 5)
klavinet (3, 4)
priečna flauta (3, 10)
sopranínová zobcová flauta (3, 10)
sopránová zobcová flauta (3)
altová zobcová flauta (4, 5, 10)
vlastná zvonkohra (3, 10)
vlastný cimbal (10)
bubníková tamburína (4)
elektrická gitara (9)
drumbľa (6)
vocoder (9)
vlastný Simulátor Hammond organu (5)
vlastný Simulátor úderových nástrojov - vlastné modelované zvuky (3, 5)
vlastný SuperSaw - vlastná výroba modelu (3)
ruchy (2, 3, 5)
tleskot (4)
Ria Korenicová: spev (4)
Katarína Konečná: text skladby (9)

Kompozícia, nahrávanie, mixáž, mastering, produkcia: Radovan Konečný
Nahrané a spracované v domácom štúdiu autora.
Obálka: Katarína Konečná, Radovan Konečný

foto1 foto2

Viac o nahrávaní:

Toto hudobné dielo je lyrické (bez deja). Využívam v ňom rôzne technológie nahrávania a zvukov. Vo veľkej miere v ňom používam hudobné nástroje, ktoré som zhotovil - a to buď vymodelovaním na počítači alebo nahratím akustických nástrojov, ktoré som si spravil. Hojne v ňom využívam aj vlastný Samplér, ktorý pracuje s nahrávkami akustických nástrojov alebo umelo vytvorenými zvukmi. Moja nahrávacia technika nie je zďaleka profesionálna a veľa nahrávania sa udialo v prostredí virtuálneho nahrávacieho štúdia - v mojich programoch na počítači. A to aj preto, lebo som chcel okrem hudobných nápadov a umeleckej stránky vložiť do diela aj tvorivý prístup k nástrojovej a zvukovej stránke. Chcem tým jemne protestovať proti konzumu a komercii v oblasti hudobných nástrojov, komerčných hudobných programov a zvukových efektov. Chcem ukázať, že hudba sa dá tvoriť aj bez neustáleho kupovania drahých profesionálnych nástrojov.

Pri nahrávaní som hojne využíval aj vlastný Precízny konvolučný reverb, vlastné Virtuálne hudobné štúdio, vlastný Prehrávač MID súborov cez NetSound, vlastný MID-editor a vlastný Masteringový softvér.

Používanie vlastných zvukov by sa dalo prirovnať k umelcovi-maliarovi, ktorý chodí po lúkach, aby našiel a nazbieral byliny, z ktorých potom vyrobí farby a tými nakoniec namaľuje obraz. Za každým kúskom maľby tak bude kus práce a maliarove zážitky, pocity a skúsenosti. Obraz tak získa ešte jeden rozmer, na prvý pohľad možno skrytý.

Nejde o „zbierku“ skladieb za určité obdobie, ale o myšlienkovo ucelené dielo, pričom skladby na seba nadväzujú.

Pri komponovaní a nahrávaní tohto diela nebol ani raz použitý notový zápis.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.