de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Prerobený syntezátor KORG M1

Prerobený syntezátor KORG M1

(KORG M1 Remake)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2005-2012


Súvisiaci projekt: KORG M1 Filer (program na správu nastavení a skladieb v KORG M1)


O projekte

Ide o veľmi rozsiahly projekt, ktorý v sebe zahŕňa hardvérové prerábky syntezátora KORG M1, vývoj a výrobu niekoľkých mikropočítačových zariadení, analýzu veľkého množstva dát, ku ktorým nie je žiaden popis, vývoj niekoľkých počítačových programov a výrobu samplov.

Cieľom bolo prerobiť syntezátor KORG M1 tak, aby sa doň dali vkladať vlastné sample. Tento cieľ bol dosiahnutý a celý projekt bol dotiahnutý do úspešného konca.

Legendárny syntezátor KORG M1 pracuje na princípe prehrávania PCM samplov. S takýmito „surovými“ zvukmi sa vykonajú ešte úpravy - obálka, vibráto, filtre a podobne a nakoniec sa zvuk zefektuje vo vstavanom efektovom module.

Sample sú v syntezátore napevno a dajú sa rozšíriť len asi 16 zásuvnými kartami, ktoré majú v sebe sample tiež napevno a okrem týchto 16 kariet nie je možné do KORG M1 dostať žiaden iný zvuk (sampel). KORG M1 má podľa mňa niektoré zvuky úplne nepoužiteľné (použiteľné vlastne iba raz - patrí medzi ne i legendárny zvuk „Universe“) a viacero základných zvukov nie je dobrých (napr. klavír je príliš zvonivý a basový, chýba normálna basgitara, takisto chýbajú Rhodes, Timpani, dobrá činela „Open Hi-Hat“, sláky nie sú dobré, ...)

Hľadanie riešenia

Riešenie vyrobiť vlastnú zásuvnú kartu, ktorá by sa vsunula do konektora pre rozširujúce karty, nie je možné. KORG M1 totiž nemá údaje o samploch len v pamäti zvukov, ale aj v druhej (pevnej) pamäti, v ktorej je zároveň program pre vstavaný riadiaci procesor. Dokonca niektoré podstatné údaje samplov zo 16 zásuvných kariet, sú takisto uložené v programovej pamäti a týmto sú sample navždy určené.

Ako riešenie som zvolil zásuvný pamäťový modul, ktorý bude okrem dátovej pamäte samplov obsahovať aj programovú pamäť, v ktorej budú dôležité údaje o samploch nahradené inými. Toto riešenie obnášalo výrazne zložitejšie hardvérové úpravy.

Nasledovalo asi pol roka intenzívnej práce vo voľnom čase. Okrem načítania pôvodných samplov z pevnej pamäte do PC bolo treba načítať aj programovú pamäť a zistiť, kde a ako sú v nej uchované údaje o samploch. Táto činnosť bola nesmierne zložitá a narážal som na nové prekážky. Zistil som, aká je štruktúra údajov o samploch v pamäti programu procesora. Nasledoval návrh riešenia, akým spôsobom by sa pôvodné údaje dali nahradiť novými. Na tento účel som vytvoril množstvo programov a výsledkom bol programový systém, ktorý dokáže ľubovoľné vhodné sample pripraviť do celku, ktorý má byť uložený v zásuvnom module.

Zaujímavé zistenie

Dátová pamäť zabudovaných samplov KORG M1 má kapacitu 4 MB. Ako som zistil, čip, ktorý sample prehráva, je schopný obslúžiť 8-krát väčšiu pamäť, čiže 32 MB. Na základe tohto zistenia som sa rozhodol, že zásuvný modul bude mať maximálnu kapacitu 32 MB a teda aby KORG M1 mohol mať čo najlepšie zvuky (kapacitou pamäte je určená aj kvalita a hodnovernosť zvukov).

Hotové riešenie

Prvé nahrávky z KORG M1 so zasunutým prídavným modulom s novými samplami:

- nová basgitara (vymodelovaná na PC), nový zvuk klavíra a bicích

- nová basgitara (vymodelovaná na PC), nový zvuk el.klavíra Rhodes, klavíra a bicích

- 7/8 takt. Nová basgitara (vymodelovaná na PC), nový zvuk el.klavíra Rhodes, klavíra a bicích

- Steinway piano

- Grand C3 piano (stereo!)

- Grand C3 piano (stereo!)

Pár fotografií z prerábky KORG M1:

4MB časť pamäťového modulu (takýchto je v module 8 kusov) - 4MB časť pamäťového modulu (takýchto je v module 8 kusov)
Ja pri spájkovaní kabeláže prepojenia základnej dosky KORG M1 a konektora pre zásuvný pamäťový modul - ja pri spájkovaní kabeláže - prepojenia základnej dosky KORG M1 a konektora pre zásuvný pamäťový modul
Základná doska KORG M1 s prikáblovaným konektorom pre zásuvný pamäťový modul - základná doska KORG M1 s prikáblovaným konektorom pre zásuvný pamäťový modul
Rozobratý KORG M1 s konektorom pre zásuvný pamäťový modul Rozobratý KORG M1 s konektorom pre zásuvný pamäťový modul - rozobratý KORG M1 s konektorom pre zásuvný pamäťový modul
Meranie 4MB časti pamäťového modulu - meranie 4MB časti pamäťového modulu
Skladanie pamäťového modulu - nasúvanie 4 poschodí 4MB častí na seba - skladanie pamäťového modulu - nasúvanie 4 poschodí 4MB častí na seba
Schéma zapojenia zásuvného pamäťového modulu - schéma zapojenia zásuvného pamäťového modulu
Hotový pamäťový modul bez krabičky Hotový pamäťový modul bez krabičky Hotový pamäťový modul bez krabičky - hotový pamäťový modul bez krabičky

Fotografie hotového produktu:

Hotový pamäťový modul a syntezátor KORG M1 Hotový pamäťový modul a syntezátor KORG M1 Hotový pamäťový modul a syntezátor KORG M1 - hotový pamäťový modul a syntezátor KORG M1
Zariadenie na zápis zvukov do pamäťového modulu (pripojenie k PC cez LPT port) Pamäťový modul a zariadenie na zápis Pamäťový modul a zariadenie na zápis - zariadenie na zápis zvukov do pamäťového modulu (pripojenie k PC cez LPT port). Súčasná verzia pracuje cez USB.

Náhľady na obrazovky niektorých z programov vytvorených pre tento projekt:

Program na kompiláciu (zloženie) dát pre pamäťový modul Program na zapisovanie dát do pamäťového modulu Stará verzia (pre MS-DOS) programu editora samplov pre KORG M1 Stará verzia (pre MS-DOS) programu editora samplov pre KORG M1 Stará verzia (pre MS-DOS) programu editora samplov pre KORG M1 Nová verzia (Java) programu editora samplov pre KORG M1 Nová verzia (Java) programu editora samplov pre KORG M1 Program pre zostavenie zoznamu zvukov pre KORG M1 Program pre zostavenie zoznamu zvukov pre KORG M1 Program pre zostavenie zoznamu zvukov pre KORG M1

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.