de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > KORG M1 Filer

KORG M1 Filer

(program na správu nastavení a skladieb v KORG M1)

(KORG M1 Filer - program for management of the settings and songs in the KORG M1)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 1995-2023


Ide o počítačový program, ktorý dokáže uchovávať všetky nastavenia a dáta sekvencera z môjho syntezátora KORG M1. KORG M1 nemá žiaden spôsob priameho uloženia svojich dát, ale je schopný ich všetky vyslať cez MIDI (čo je to MIDI) von. Rovnako je schopný takéto dáta prijať z MIDI a uložiť ich do svojej pamäte. Keďže som na KORG M1 vytvoril stovky skladieb a bolo ich treba niekam ukladať, tento program bol pre mňa nesmierne dôležitý.

Ihneď po kúpe KORG M1 som si musel kúpiť počítač Atari 1040 ST (v tej dobe konkurent počítača Commodore Amiga), ktorý mal obsluhu MIDI vyriešenú veľmi dobre a bol vďaka tomu vhodný aj pre hudobníkov. S dostupnými programami, pomocou ktorých som kompletné dáta z KORG M1 archivoval, som nebol dostatočne spokojný - tento spôsob práce so syntezátorom bol len na okraji záujmu vtedajších tvorcov programov. Vytvoril som vtedy vlastný program, ktorý s KORG M1 komunikoval a využil tak jeho schopnosti prenášania dát cez MIDI. Program časom narástol do pomerne zložitého systému a program bol dokonca schopný pracovať aj bez monitora - všetky nutné textové správy zobrazoval na displeji syntezátora.

V dobe, keď som už mal normálne PC, som musel program kompletne prerobiť pre PC. Problémy s prenášaním veľkých balíkov dát cez MIDI na vtedajších (ale aj moderných) počítačoch som riešil vyvinutím inteligentného MIDI interfejsu, ktorý bol prakticky nezávislý na type a vyspelosti počítača. Okrem toho mal oproti bežným MIDI interfejsom svoje prednosti.

Program na správu nastavení a skladieb v KORG M1 prešiel aj na PC mnohými zmenami. Prvá verzia programu pracovala pod operačným systémom MS-DOS a to v textovom režime. Ďalšia a zároveň súčasná verzia je už napísaná v jazyku Java, mala by preto fungovať na rôznych typoch počítača a operačného systému. Okrem pôvodných základných funkcií pre pohodlnú a prehľadnú správu ukladaných dát, umožňuje aj analýzu syntezátorových dát a niektoré úpravy, ktoré KORG M1 nedokáže (napr. transpozícia nôt v sekvenceri, zámena stôp a skladieb sekvencera, analýza dát sekvencera a podobne). Navyše umožňuje konverziu dát sekvencera KORG M1 na MID súbor a to aj bez pripojeného KORG M1.

Súčasný program dokáže komunikovať s KORG M1 cez štandardný MIDI interfejs. Program dokáže prezerať a upravovať všetky uložené dáta aj bez pripojeného KORG M1.

Program umožňuje spravovať aj vlastnosti KORG M1, ktoré získal vďaka mojej rozsiahlej prerábke (viac » tu «) - totiž sample, ktoré už viem do KORG M1 dostať.

Náhľady na obrazovku:

Verzia pre Atari ST 1040 - úvodná obrazovka Verzia pre Atari ST 1040
Verzia pre PC (MS-DOS)
Verzia pre PC (Java) Zoznam zvukov Zoznam samplov zvukov Zoznam samplov bicích Prehľad sekvencera Prehľad patternov sekvencera Porovnanie sady zvukov

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.