de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Čo je to MIDI

Čo je to MIDI


MIDI je celosvetový štandard pre prenos informácií medzi elektronickými hudobnými zariadeniami (syntezátory, sekvencery, zvukové moduly, ale aj PC). So súbormi MID nemá takmer nič spoločné. MIDI má normou definovaný spôsob elektrického pripojenia (5-kolíkové konektory, napätia, prúdy), ďalej spôsob prenosu dát (sériový prenos s rýchlosťou 31250 bit/s) a napokon význam jednotlivých dát, ktoré sa cez MIDI posielajú. Cez MIDI sa najčastejšie posielajú povely o stlačení klávesu, jeho pustení, údaje o rôznych kontroléroch, údaje slúžiace na taktovanie sekvencera a podobne. Cez MIDI sa neposiela zvuk ani iné objemné dátové štruktúry. Na poslanie povelu o stlačení klávesu stačí pár bajtov.

Prepojenie zariadení pomocou 5-kolíkových konektorov a MIDI káblov umožňuje galvanické oddelenie týchto zariadení (signály prechádzajú optočlenmi v oboch smeroch), samozrejme ak sú káble a konektory správne zapojené. Týmto sa dá vyhnúť problémom so zemnými slučkami a možným brumom vo zvukovej ceste.

Viac sa dá o MIDI nájsť na internete, avšak musím upozorniť na nešťastnú podobnosť názvu s MIDI-súbormi (s príponou MID). MIDI-súbory napokon obsahujú MIDI dáta, avšak to je zároveň jediné, čo majú s MIDI štandardom spoločné.

Ako si na počítači zaobstarať MIDI

MIDI na počítači sa dá zaobstarať viacerými spôsobmi:

  • zvuková karta môže obsahovať konektor, v ktorom sú signály pre MIDI dostupné. Ak to nie sú dva 5-kolíkové konektory, treba ešte redukciu,
  • kúpou MIDI interfejsu - napríklad cez USB. Je to malá krabička pripojená k počítaču (a tiež napájaná) cez USB a má 2 alebo viac 5-kolíkových konektorov pre pripojenie MIDI kábla,
  • ak je zariadenie, ktoré chceme k počítaču pripojiť, vybavené USB konektorom pre MIDI komunikáciu, stačí toto zariadenie prepojiť s počítačom priamo pomocou USB kábla. Tento spôsob obchádza 5-kolíkové konektory a MIDI káble. Nevýhodou však môže byť galvanické prepojenie zemí, čo môže mať za následok problémy so zemnými slučkami a brumom vo zvukovej ceste. Ďalšou nevýhodou sú menšie možnosti pri prepojovaní elektronických zariadení a nekompatibilita so staršími zariadeniami.

Na testovanie a porovnávanie vlastností a kvality MIDI interfejsov som vytvoril softvérový Tester MIDI interfejsov.

Prenosová rýchlosť MIDI

Prenosová rýchlosť na bitovej úrovni je 31250 bit/s. Prenos jedného 8-bitového bajtu trvá 0.32ms. Avšak užívateľské dáta môžu z 8 bitov využívať len 7 bitov (najvyšší bit je vyhradený pre označenie riadiaceho bajtu MIDI správy, zvyšných 7 bitov určuje samotné dáta bajtu). Na prenos jedného bajtu užívateľských dát teda treba asi 1.143 (=8/7) bajtu MIDI dát a pri tomto neuvažujeme nutnosť použiť niekoľko úvodných a koncových MIDI bajtov.

Na prenos 1kB (čiže 1024 bajtov) užívateľských dát treba 1171 bajtov MIDI dát, čo trvá asi 0.375 sekundy.

Na prenos 1 sekundy audio signálu v CD-kvalite (44100 Hz, 16-bit, stereo) treba 201600 bajtov MIDI dát, čo trvá asi 56.45 sekundy.

Na prenos 1MB (čiže 1048576 bajtov) užívateľských dát treba 1198373 bajtov MIDI dát, čo trvá asi 6 minút a 23 sekúnd.

Na prenos 1GB (čiže 1073741824 bajtov) užívateľských dát treba 1227133514 bajtov MIDI dát, čo trvá asi 4 dni, 13 hodín, 4 minúty a 43 sekúnd.

Ďalej počítať netreba. Cez MIDI sa prakticky nedajú prenášať väčšie objemy dát, ale na to MIDI ani nikdy nebolo vymyslené. Vďaka svojej jednoduchosti, univerzálnosti a vysokej odolnosti plní veľmi dobre svoje určenie.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.