de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Tester MIDI interfejsov

Tester MIDI interfejsov

(MIDI-Interface Tester)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2015-2017


Stiahnutie programu:

download MIDI_Interface_Tester.exe - verzia pre Windows
download MIDI_Interface_Tester.jar - verzia pre Windows, Linux, Mac

Na spustenie programu je potrebné mať nainštalované Java JRE. Viac v článku Ako spustiť Java aplikáciu.

O projekte

Ide o jednoduchý program, ktorý otestuje funkčnosť MIDI interfejsu - priechodnosť všetkých typov MIDI správ. Ako ukázala prax, nie všetky MIDI interfejsy podporujú všetky MIDI správy, ba dokonca - pre niektoré typy MIDI správ fungujú niektoré interfejsy vyslovene chybne (napr. M-Audio).

Postup testu MIDI interfejsu

MIDI interfejs musí byť pripojený k počítaču, zapnutý a nainštalovaný. MIDI káblom sa prepojí výstup z interfejsu (MIDI OUT) so vstupom toho istého interfejsu (MIDI IN). Spustí sa program MIDI_Interface_Tester, vyberú sa zariadenia MIDI IN a MIDI OUT a spustí sa test.

Program vyšle cez zvolený MIDI interfejs MIDI správy a keďže je prepojený MIDI výstup s MIDI vstupom, rovnako tieto správy prijme a vyhodnotí správnosť. Otestuje tak priechodnosť jednotlivých typov MIDI správ, okrem typu „Active Sensing“ (tento typ MIDI správy väčšina interfejsov zámerne ignoruje). Tiež otestuje priechodnosť aj veľkých „System Exclusive“ (SysEx) správ - niektoré interfejsy fungujú správne len do určitej dĺžky tejto správy.

V prípade detailnejšieho hľadania problému je možné vyslať a prijať testovacie MIDI správy aj dvomi rozdielnymi MIDI interfejsmi - dá sa tak zistiť, či je problém na strane MIDI OUT alebo MIDI IN.

Ak nastane počas testu problém, interfejs (alebo jeho ovládač) sa môže dostať do chybného stavu a môže vyžadovať až jeho reštartovanie. Takisto v prípade problému sa nemusí podariť vykonať ďalšie fázy testu.

Testované MIDI interfejsy

!!! Prosím o zaslanie výsledkov testu ďalších MIDI interfejsov !!!
Kontaktovať ma môžete » tu «.

Typ MIDI interfejsu Operačný systém Zistené problémy Test vykonal
Roland UM-ONE-MK2 Windows XP bez chyby R. Konečný
Windows 8 bez chyby R. Konečný
DELOCK Cable USB 2.0 Windows XP Pri SysEx správach dlhších než cca 512 bajtov zamrzne R. Konečný
Windows 8 Pri SysEx správach dlhších než cca 512 bajtov zamrzne R. Konečný
M-Audio Midisport 4x4 Windows 7 Nie sú implementované všetky MIDI správy, pri ich použití chybné správanie R. Konečný
Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.