de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Precízny konvolučný reverb

Precízny konvolučný reverb

(Precise Convolution Reverb)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2012-2017


Stiahnutie programu:

download Algoritmus precízneho konvolučného reverbu je integrovaný v programe RadkonWave

O projekte

Navrhol a vytvoril som algoritmus a program, ktorý pridá k zvukovej nahrávke reverb (hall) - dozvuk priestoru. Algoritmus výpočtu je založený na konvolúcii zvukového signálu so signálom impulznej odozvy (impulse response) priestoru. Signál impulznej odozvy môže byť buď zvuková nahrávka odozvy reálneho priestoru na jednotkový impulz alebo umelo vytvorená impulzná odozva - napríklad exponenciálne utíchajúci a filtrovaný biely šum. Konvolučný reverb dáva najlepšie výsledky a zvuk zreverbovaný impulznou odozvou z reálneho prostredia je prakticky identický so zvukom, keby bol zdroj zvuku v tomto akustickom prostredí.

Algoritmom sa vytvorí signál, ktorý je dlhší než vstupný signál a síce o dĺžku impulznej odozvy. Čiže sa nič nestratí - za poslednou vzorkou vstupného signálu nasleduje ešte kompletná odozva na túto vzorku.

Okrem samotného reverbovacieho algoritmu obsahuje program aj algoritmus na výrobu dozvukovej impulznej odozvy podľa zadaných parametrov. Doba dozvuku je plynulo nastaviteľná od 0 po 60 sekúnd a dá sa zvoliť stupeň pohlcovania vyšších frekvencií. Vzniknutá impulzná odozva má náhodný charakter.

Je tiež možné reverbovať signál s ľubovoľnou už existujúcou impulznou odozvou. Dĺžka impulznej odozvy nie je limitovaná.

Ukážky

(Pozn.: ukážky nemusia fungovať v prehliadači Internet Explorer.)

zreverbovaný veľmi krátky impulz, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, žiadne tlmenie vyšších frekvencií.
- zreverbovaný veľmi krátky impulz, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, stredné tlmenie vyšších frekvencií.
- zreverbovaný veľmi krátky impulz, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, silné tlmenie vyšších frekvencií.
- zreverbovaný tón, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, žiadne tlmenie vyšších frekvencií.
- zreverbovaný kúsok hudby 1, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, žiadne tlmenie vyšších frekvencií.
- zreverbovaný kúsok hudby 2, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, žiadne tlmenie vyšších frekvencií.
- zreverbovaný kúsok hudby 2, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, stredné tlmenie vyšších frekvencií.
- zreverbovaný kúsok hudby 2, umelo vytvorená odozva - doba dozvuku 3 sekundy, silné tlmenie vyšších frekvencií.
- rôzne doby dozvuku: 0s, 0.02s, 0.05s, 0.1s, 0.2s, 0.5s, 1s, 2s, 5s a 10s. Stredné tlmenie vyšších frekvencií.
Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.