de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Animačný editor

Animačný editor a príslušenstvo

(Animation Editor and Accessories)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2010-2011


Animačný editor je program pre úpravu animácií (t.j. videa vytvoreného z obrázkov). Ide o program, pomocou ktorého je možné upravovať parametre animácie (trvanie každého obrázku, trvanie prelínačky s nasledujúcim obrázkom) a prispôsobovať animáciu k hudbe alebo iným zvukom. Takýmto spôsobom je možné pomocou počítača vytvárať klasickú animáciu (kreslenú, bábkovú, plastelínovú, animáciu objektov, pixiláciu).

Náhľad na okno programu:
screenshot

Charakteristika programu:

 • prehľadný editor trvania a načasovania obrázkov, synchronizácia so zvukom,
 • možnosť vytvorenia prelínaných zmien obrázkov,
 • funkcie hromadných úprav celého úseku animácie,
 • obrázky animácie, s ktorými sa pracuje, môžu byť ľubovoľne rozčlenené do podadresárov (napr. rozdelenie scén),
 • funkcia „pripichnutia“ - fixácie bodov animácie v čase, takže pri zmene časovania iných obrázkov sa tieto body nemenia v čase,
 • vstavaný renderer - vygenerovanie výsledného videa (vo formáte QuickTime mov),
 • možnosť zmeny pomeru strán obrazu,
 • vstavaný prehrávač buď zvolenej časti animácie alebo celej animácie,
 • funkcia Undo a Redo (až do 100 krokov) s pamätaním si stavu aj po ukončení programu,
 • funkcia automatického priebežného ukladania práce na disk a v prípade núdze (výpadok napájania a pod.) obnovenie práce,
 • uchovanie všetkých nastavení (parametre zobrazenia, veľkosť a poloha okna a pod.), takže pri ukončení programu a ďalšom spustení sa program správa presne tak, ako pred jeho ukončením, vrátane funkcií Undo a Redo,
 • výber jazyka (slovenčina alebo angličtina).

V prípade vážneho záujmu môžem program a podrobnejšie informácie zdarma poskytnúť.


Bloková schéma animačného štúdia:
block

Príslušenstvo tvoria nasledovné programy:

 • Program pre jasovú korekciu obrázkov

  downloadColorCorrections.zip

  Na spustenie programu je potrebné mať nainštalované Java JRE. Viac v článku Ako spustiť Java aplikáciu.

  Takto je možné fotky nafotené pri nestálom osvetlení alebo po fotení s bleskom, dodatočne upraviť tak, aby plochy, na ktorých sa nedeje žiaden pohyb, boli čo najviac jasovo podobné. Týmto sa výrazne obmedzí rušivé blikotanie obrazu animácie.

  Program nie je „user friendly“ (priateľský pre používateľa), takže ho treba konfigurovať cez textový súbor a treba ho spúšťať tak, aby bola vidno Java-konzola (nie cez javaw.exe, ale cez java.exe). Verím však, že pre seriózneho používateľa to nebude problém.

 • Program pre automatické zmenšovanie fotiek

  downloadImageResizer.jar

  Na spustenie programu je potrebné mať nainštalované Java JRE. Viac v článku Ako spustiť Java aplikáciu.

  Program automaticky sleduje adresár a všetky podadresáre a pri výskyte veľkej fotky, ju zmenší na požadovanú veľkosť pre animáciu. Zmenšovanie sa pritom robí kvalitnou metódou.

  Takto odpadá práca s ručným zmenšovaním fotiek pomocou nejakého vhodného programu. Stačí len práve cvaknutý záber uložiť z fotoaparátu na určité miesto na disku a program sa postará o zmenšenie fotky pre účely animácie.

  Program pracuje len pod operačným systémom Windows.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.