de en sk
Úvod > Produkty > 3D-editor

3D-editor

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2010-2021


Stiahnutie demo-verzie programu:

download 3D_Editor.exe - demo-verzia pre Windows
Pre iné operačné systémy na vyžiadanie.

Na spustenie programu je potrebné mať nainštalované Java JRE. Viac v článku Ako spustiť Java aplikáciu.

V demo-verzii nie je možné uložiť 3D objekt do súboru. V prípade záujmu o kúpu plnej verzie programu ma kontaktujte. V cene softvéru je bezplatné získanie ďalších novších verzií tohto softvéru.


Program slúži na tvorbu, zobrazovanie a renderovanie trojrozmerných (hlavne technických) nákresov. Zobrazuje sa metódou ortografickej projekcie (orthographic projection) - bez perspektívy (toto je vhodnejší spôsob na kreslenie technických nákresov). V editore sa pracuje so stromovou štruktúrou 3D objektov (vnorené objekty). Všetky súradnice bodov sú uchovávané a spracovávané s vysokou presnosťou. V programe naplno funguje Undo a Redo (do 100 úrovní) a Undo a Redo je možné uložiť do súboru 3D objektu, takže pri novom spustení programu a nahratí 3D objektu je dostupné aj Undo a Redo. Taktiež sa ukladajú všetky nastavenia programu a nastavenia dialógových okien.

Výstupom môže byť vyrenderovaný obrázok vo formáte PNG (s podporou transparentnej farby), SVG súbor vektorovej grafiky (2D obraz vykreslený čiarovou metódou, s možnosťou výplne polygónov) alebo sada obrázkov pre tlač 1:1 (aj veľký nákres je rozkúskovaný na časti vytlačiteľné na bežnej tlačiarni). Takto je možné získať nákresy v potrebnej mierke. Grafika v súbore SVG je rovnako štrukturovaná ako strom 3D objektov, vrátane názvov všetkých častí (je to vhodné pri dodatočnej úprave SVG).
Je tiež možné importovať 2D kresbu z HP-GL formátu.

Renderovať je možné v piatich rôznych režimoch. 3D obrázok je možné vyrenderovať aj ako hĺbkovú mapu (napr. pre vytvorenie stereogramu).

Režimy renderovania:
zobrazenia

Renderuje sa bez tieňov. K dispozícii je 26 rôznych smerov svetla.

Smery svetla:
svetlo

Náhľady:
nahlad nahlad nahlad nahlad nahlad nahlad nahlad nahlad

Program umožňuje aj 3D-zobrazenie metódou „anaglyph“ pomocou farebných 3D-okuliarov (red/cyan alebo iné farby - nastaviteľné):
nahlad

Malá ukážka presnosti súradníc:
zoom

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.