sk
Úvod > Umelecká tvorba > Hudobná tvorba > CD „Šašo“ > O nahrávaní CD „Šašo“

O nahrávaní CD „Šašo“

Celé toto hudobné dielo som kompletne vytvoril doma na syntezátore KORG M1, vtedy ešte neprerobenom. Využil som na to vstavaný 8-stopý sekvencer (nič moc) a všetky skladby sú priamym prehratím sekvencera. Všetky tónové, rytmické a zvukové nápady sú moje a veľa zvukov som vytvoril „na mieru“, samozrejme však v rámci možností syntezátora KORG M1.

tvorba

Dielo vo mne vznikalo a dozrievalo niekoľko rokov - popri iných činnostiach a tiež popri komponovaní úplne iných skladieb, ktoré s dielom „Šašo“ nesúviseli. Množstvo „surových“ nápadov pre toto dielo som si vtedy nahrával na kotúčový magnetofón a dodnes sa zachovali, samozrejme už nie na magnetofónových páskach.

Približne v roku 1997, keď bolo dielo dokončené, bolo nahrané len na audio kazete v Dolby C a tiež na kotúčovom magnetofóne. Prehratie diela vo vysokej kvalite však bolo možné priamo z KORG M1, ale bol na to treba syntezátor KORG M1, zosilňovač, reprobedne, ale aj počítač s dátami pre sekvencer.

Až v roku 2005 bolo dielo nahrané digitálne (do počítača), avšak nie cez dobrú zvukovú kartu.

V roku 2012 sa dielo dočkalo „remastrovania“, teda lepšieho opätovného nahratia, samozrejme digitálne do počítača. Prípadné dodatočné úpravy však boli vykonané len za účelom vyššej kvality zvuku a to predovšetkým potlačenie šumu v kritických tichých častiach skladieb. Použité zvuky - zodpovedajúce vtedajším možnostiam KORG M1 - boli plne zachované. Mp3 celého diela je dostupná na mojej stránke.


Je pravda, že by som dnes toto hudobné dielo urobil ináč. Ak by som aj chcel zachovať všetky pôvodné nápady a atmosféru, určite by som všetky zvukové stopy nahral znovu a použil by som kvalitnejšie zvuky a tiež akustické nástroje. Táto práca sa mi však zdá zbytočná - dielo „Šašo“ je vyjadrením môjho myslenia, cítenia a možností v mojich 17 - 20 rokoch a tak by to malo ostať.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.