de en sk
Úvod > Produkty > Interaktívny hudobný systém

Interaktívny hudobný systém

(Interactive Musical System)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2014-2021


downloadProspekt (PDF)


Videá: videovideo


Vyrábané typy:

set1 set2
INGENIA ARCUS

Doplnky:

Doplnkové zvukové sady

Interaktívny hudobný systém je špeciálny hudobný nástroj pre hendikepovaných či chorých ľudí, no rovnako si ho zamilujú aj zdraví ľudia. Môžete na ňom voľne hrať a vytvárať hudbu aj na vyššej úrovni. Môžete tiež využiť viaceré režimy – hrať skladby, ktoré sú súčasťou systému, precvičovať si pamäť alebo postreh. Na hudobnom nadaní ani na veku nezáleží.

Interaktívny hudobný systém prináša hudobnú alebo zvukovú motiváciu chorého či hendikepovaného – človek hrá a pritom cvičí.

Interaktívny hudobný systém dostanete kúpiť v dvoch typoch - INGENIA a ARCUS.

Typ INGENIA v štandardnom prevedení má 15 neviditeľných infračervených lúčov, čomu zodpovedá 15 tónov alebo iných zvukov. Hrá sa prerušením lúča, preto je hranie dostupné aj ľuďom s poruchami motoriky.
Podrobnejšie informácie sú » tu «.
Typ ARCUS v štandardnom prevedení má 8 veľkých klávesov s pôsobivou svetelnou signalizáciou. Na stlačenie klávesu treba vynaložiť trochu sily.
Podrobnejšie informácie sú » tu «.

Softvér Interaktívneho hudobného systému ponúka okrem voľného hrania aj niekoľko prepracovaných režimov. Postupným svetelným vyznačovaním tónov dokáže napr. hráča viesť k tomu, aby zahral melódiu zvolenej skladby, pričom melódiu automaticky obohacuje doprovodom. V režime Pamäťovej hry má hráč za úlohu zopakovať postupnosť tónov. Náročnosť Pamäťovej hry sa dá nastavovať. V režime hry „Chyť ma!“ systém umožňuje precvičovanie a meranie postrehu. Správnosť hrania v každom režime môže vyhodnocovať slovne, prípadne inými zvukmi.
Podrobnejšie informácie sú » tu «.

Súčasťou Interaktívneho hudobného systému sú zvuky vo vysokej kvalite, rečové povely a dokonca aj nehudobné zvuky. Systém spĺňa aj požiadavky profesionálneho hudobníckeho štandardu.

Interaktívny hudobný systém sa dá rozširovať. Je možné vyrobiť a dodať iné zvuky, iné rečové povely, ďalšie skladby, prípadne prispôsobiť klávesnicu špecifickým požiadavkám. Dá sa prepájať aj s inými hudobnými nástrojmi, či už softvérovými alebo elektronickými cez hudobný štandard MIDI, pričom sa dá hrať aj bez počítača.

Pri výrobe častí systému sa uprednostňuje drevo. Technicky komplikovaný systém je tak ukrytý v prírodnom materiáli a používateľ po vizuálnej a hmatovej stránke prichádza do kontaktu s príjemným tradičným materiálom. Každý výrobok je navyše výsledkom precíznej ručnej práce.

Celý systém, od jeho návrhu až po realizáciu jednotlivých častí, je výsledkom vlastného vývoja a výroby firmy „Ing. Radovan Konečný – radkon“. Autor má bohaté skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky, zvukovej techniky a vývoja zvukového softvéru. Neprofesionálne sa tiež venuje hudobnej tvorbe a tvorbe niektorých hudobných nástrojov a zvukov.


foto3
Ukážka hrania na špeciálnej klávesnici INGENIA. Namiesto strún má tenké neviditeľné svetelné (IR) lúče a hrá sa prerušovaním týchto lúčov. INGENIA umožňuje viacero spôsobov hrania, napr. pri položení na zem sa dá hrať nohami (stúpať po „strunách“).

foto2
Hranie na špeciálnej klávesnici INGENIA

foto1
Hranie na špeciálnej klávesnici ARCUS

foto4
Ukážka hrania nohami na špeciálnej klávesnici ARCUS

screenshot
Ukážka okna programu interaktívneho hudobného systému

foto5
Mobilná aplikácia „IMS Remote“ pre diaľkové ovládanie systému


Skladačkový spôsob zostavenia systému

Nasledujúca tabuľka znázorňuje možnosti zostavenia interaktívneho hudobného systému skladačkovým spôsobom.

Pre voľné hranie nie je potrebný softvér „InteractiveMusicalSystem“ - dá sa tak hrať aj bez počítača.

Pozn.: ak je uvedené slovo „ľubovoľné“, obrázok je len ilustračný.

Špeciálna klávesnica Logika Zvukový modul

INGENIA „IHB20D“

Riadiaci modul


INGENIA „IHB15“

ARCUS

laserová harfa

špeciálna veľká klávesnica so svetelnou signalizáciou tónov

Riadiaci modul MIDI Buttons

ľubovoľné tlačidlá alebo tlačidlá so svetelnou signalizáciou

softvér interaktívneho hudobného systému

vstavaný softvérový zvukový modul

ľubovoľné vhodné reproduktory

ľubovoľný softvérový zvukový modul

ľubovoľný hardvérový zvukový modul

ľubovoľný vhodný syntezátor, hudobný „keyboard“ a pod.
Copyright © 2009-2021 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.