de en sk
Úvod > Produkty > Antkeeper - simulátor chovu mravcov v reálnom čase

Antkeeper - simulátor chovu mravcov v reálnom čase

(Antkeeper - Real-time Simulator of Ant-keeping)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2017-2021


Tento simulátor je hra na spôsob Tamagoči, určená na simuláciu skutočného chovu mravcov v skúmavke a vo formikáriu.

Stiahnutie aplikácie - verzia V1.2.24:

antkeeper.apk (4 MB) - mobilná verzia pre Android
Prečítal(a) som si licenciu a súhlasím s ňou

Aplikácia je v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, španielčine, poľštine a čínštine.

image image image image

Ovládanie simulátora:

 • simulátor simuluje skutočný chov mravcov, takže užívateľ musí čakať na jednotlivé udalosti tak, ako keby boli naozaj. Aplikácia nemusí bežať stále,
 • užívateľ môže mať viac chovov naraz (1 až 5),
 • užívateľ môže zvoliť druh mravcov, k dispozícii sú druhy Lasius niger a Messor structor,
 • užívateľ môže meniť teplotu prostredia,
 • užívateľ môže presťahovať kolóniu do novej skúmavky, vybrať materiál novej skúmavky (sklo alebo plast) a materiál vaty (bavlnená vata, viskózová vata alebo syntetická vata),
 • pri splnení podmienok môže užívateľ presťahovať kolóniu do formikária. Podmienky sú: 1. užívateľ musel za posledný mesiac aspoň raz do týždňa kontrolovať chov, 2. v kolónii musí byť aspoň 5 (ideálne však aspoň 20) robotníc,
 • pri chove vo formikáriu musí užívateľ udržiavať potrebnú vlhkosť pridávaním vody, k dispozícii má digitálny vlhkomer,
 • užívateľ môže pridať alebo odobrať jedlo a vybrať rôzne druhy jedla,
 • aktuálny stav chovu sa dá exportovať a importovať,
 • užívateľ môže začať chov odznovu,
 • dá sa vybrať z niekoľkých štýlov vizualizácie.

Tento simulátor simuluje:

 • odparovanie vody zo skúmavky (závisí od teploty a materiálu skúmavky),
 • klesanie vlhkosti po úplnom odparení vody v skúmavke,
 • narastanie plesní v skúmavke (závisí od teploty, materiálu vaty a vlhkosti),
 • stúpanie a klesanie vlhkosti vo formikáriu, postupné presakovanie dodanej vody a meranie vlhkosti digitálnym vlhkomerom,
 • prítomnosť mravcov, mravec môže byť kráľovná, vajíčko, larva, kukla alebo robotnica,
 • simulácia druhov Lasius niger alebo Messor structor,
 • prítomnosť jedla, podiel proteínov, sacharidov, nejedlého zvyšku jedla a tekutosť jedla,
 • premiestňovanie sa mravcov, prenášanie vajíčok, lariev a kukiel, prenášanie jedla, prenášanie zvyškov jedla, prenášanie mŕtvych mravcov. Pohyb sa realizuje raz za minútu,
 • rast kráľovnej po dobu prvých rokov,
 • klesanie rodivosti kráľovnej,
 • simulácia vaječníkov - treba určitý čas na vytvorenie vajíčka,
 • ak je kráľovná oplodnená, má dosť energie a je vhodná teplota, kladie vajíčka. Ak je vajíčok dosť (závisí od počtu robotníc a iných faktorov), prestane klásť,
 • simulácia stresu kráľovnej z veľkého priestoru a vplyv stresu na jej rodivosť,
 • simulácia životnosti mravca - po jej uplynutí mravec zomrie,
 • prirodzený pokles energie mravca,
 • smrť mravca na nedostatok energie,
 • smrť mravca na sucho,
 • smrť mravca na teplo,
 • pri nedostatku energie spracovanie potravy zo žalúdka,
 • zjedenie jedla (celého alebo jeho časti),
 • pri veľkom nedostatku energie a prázdnom žalúdku zabitie vajíčka (najprv vyberie najmladšie mŕtve, potom najmladšie živé),
 • vývin vajíčka (závisí od teploty),
 • vývin a rast larvy (závisí od teploty a proteínov v potrave),
 • kŕmenie larvy,
 • vývin a rast kukly (závisí od teploty a proteínov),
 • simulácia kokónu kukly,
 • narodenie robotnice,
 • kŕmenie kráľovnej a robotníc (kŕmenie sa navzájom),
 • sťahovanie kolónie do novej skúmavky alebo do formikária,
 • stres z nízkej alebo vysokej vlhkosti vo formikáriu a urýchlenie sťahovania.

Chcete podporiť tento projekt? Kontaktujte ma.

V prípade väčšieho záujmu sa dá dorobiť ďalší jazyk.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.