de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Hovoriaci teplomer

Hovoriaci teplomer

(Speaking Thermometer)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2012

O projekte

Pri práci s odlievaním zo špeciálneho epoxidu vznikla potreba merať teplotu odlievaného predmetu, pretože daný epoxid mal nepríjemnú vlastnosť náhle zvýšiť teplotu, čím dochádzalo k nekontrolovanej reakcii, vyvretiu epoxidu a k zničeniu výrobku a poškodeniu vecí okolo. Bolo nutné odliatok podľa potreby ohrievať alebo chladiť a udržiavať určitú teplotu (asi 35 stupňov) počas tvrdnutia epoxidu. Aj malé zvýšenie teploty o 1 stupeň mohlo znamenať začiatok prudkej chemickej reakcie pri tvrdnutí a bolo treba začať chladiť.

Očami sledovať neustále niekoľko hodín číselný údaj totiž nepripadá do úvahy. Rozhodol som sa spraviť si jednoduchý digitálny teplomer prepojený s počítačom, ktorý by ma zvukom upozorňoval na teplotu odliatku. Vyrobil som hardvérový modul, ktorý obsahuje 4 A/D prevodníky, má možnosť pripojiť teplotné čidlo (termistor) alebo iné čidlo a údaje z A/D prevodníkov pravidelne vysiela do počítača. V počítači je spustený program, ktorý prevádza hodnoty z A/D prevodníkov na teplotu (je možné kalibrovať každý teplotný alebo iný senzor), zaznamenáva a graficky zobrazuje údaje po dobu aspoň 1 hodiny a pri zmene teploty rečou upozorňuje na hodnotu a smer zmeny teploty. Naraz sa dajú pripojiť až 4 čidlá.

Hardvérový modul som spravil podľa možností univerzálny, aby bolo možné merať aj iné veličiny - napr. napätie. Priamo dokáže merať odpor a napätie. Meranie napätia sa dá využiť napr. pri meraní vybíjacej charakteristiky batérií a akumulátorov a meranie ich kapacity.

Hardvérový modul je s počítačom prepojený cez MIDI (v prvej verzii bol prepojený cez RS232).

Rečový modul som tiež vyvinul a vyrobil, nahovoril som jednotlivé číslice, desiatky, stovky atď. a program dokáže povedať ľubovoľnú číselnú hodnotu, aj desatinnú. Pre tento rečový modul je podstatná zrozumiteľnosť, takže som sa intonáciou reči nezaoberal.

foto1 foto2

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.