sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Syntezátor, syntetizátor alebo syntetizér?

Syntezátor, syntetizátor alebo syntetizér?

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2017


Tento článok má vysvetliť, ktorý z názvov je správny - či názov „syntezátor“, „syntetizátor“ alebo „syntetizér“. Reč je o elektronickom zariadení, ktoré slúži ako hudobný nástroj a jeho úlohou je vytvárať zvuky určené predovšetkým do hudby.

Na úvod spomeniem, že sa roky venujem vývoju a programovaniu elektronických a softvérových hudobných nástrojov. Mám za sebou aj kompletný vývoj virtuálneho analógového syntezátora ... alebo syntetizátora či syntetizéra?

Elektronické zariadenie alebo softvér, ktorého úlohou je plniť funkciu hudobného nástroja, používa na svoju činnosť syntézu. Syntéza je skladanie niečoho, v tomto prípade skladanie jednotlivých zložiek zvuku do výsledného zvuku. Tieto zložky môžu byť sínusové (harmonické) signály, ale taktiež zložité a vopred pripravené zložky - napr. aj nahrávky zvukov. Pri syntéze sa niečo sčítava a upravuje a to podľa určitých pravidiel. Tieto pravidlá môžu byť aj zložité matematické funkcie.

Správny slovenský názov by mal odzrkadľovať základný princíp tohto zariadenia - syntézu. Tomu najviac vyhovuje názov „syntezátor“ („syntézovač“).

Slová „syntetizátor“ a „syntetizér“ („syntetizovač“) zvádzajú skôr k tomu, že ide o „syntetický“ či „umelý“ zvuk, prípadne o zariadenie, ktoré robí z nie-umelého zvuku umelý zvuk. K tomu musím poznamenať, že elektronický zvuk nie je umelý, resp. je tak isto „umelý“ ako zvuk akéhokoľvek akustického nástroja, ktorý človek na tento účel vytvoril. Spájanie umelého zvuku s elektronickými hudobnými nástrojmi nie je správne.

Odporúčam teda používať názov „syntezátor“, aby bolo zdôraznené, že v ňom ide o syntézu a nie o umelé zvuky.

Anglický názov „synthesizer“ správne vychádza zo slova „synthesis“ - po slovensky „syntéza“.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.