de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Počítačom riadený osvetľovací systém

Počítačom riadený osvetľovací systém

(Computer Controlled Lighting System)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 1998-2001


Projekt som robil v rokoch asi 1998 až 2001. Ide o elektronické zariadenie schopné nezávisle regulovať jas 8 svetiel v rozlíšení 256 krokov.

Môj osvetľovací systém prešiel rozsiahlym vývojom a zmenami - už len kvôli dostupnej technike a počítačom (najskôr som mal Atari ST, až neskôr PC). Prvý model bol len 6-kanálový a bol riadený analógovo z malého pultíka alebo z počítača Atari ST (náhľady na obrazovku programu sú dolu). Neskôr bol systém rozšírený o digitálne riadenie, prerobený na 8 svetiel a elektronika aj mechanika bola kompletne prerobená. Takto prerobený osvetľovací systém mal byť digitálne riadený najskôr z riadiaceho pultíka (ten som našťastie nedokončil), no potom som si uvedomil, že použitie počítača je oveľa lepšou voľbou (aj keď nie dokonalou). Pribudol teda softvér na riadenie tohto osvetľovacieho systému (tentoraz už pre PC) a to dokonca dva programy - jeden určený na divadelné účely a druhý na účely osvetľovania koncertu. Oba programy bežali pod operačným systémom MS-DOS.

Program, ktorý slúži na divadelné účely, dokázal automaticky zabezpečovať osvetlenie divadelnej scény, rôzne prelínačky, blikania a podobne a to všetko podľa nastavenej sekvencie. Nutný bol len minimálny zásah zo strany obsluhy - občas stlačiť medzerník, aby sekvencia pokračovala ďalej v potrebnom čase (synchronizácia sekvencie s reálnym dianím na javisku). Systém bol použitý aj na nasvietenie divadelnej hry, v ktorej boli svetelné efekty a tieňohra a celú obsluhu osvetľovacieho systému dokonca mohol robiť jeden z hercov.

Program, ktorý slúži na účely osvetľovania koncertu, zasa riadi svetlá podľa sláčaných klávesov na počítačovej klávesnici a takto je možné veľmi dynamicky a pohotovo riadiť svetlá na scéne. Možné je aj prelínanie medzi prednastavenými scénami (t.j. konfiguráciami jasov jednotlivých svetiel) s nastaviteľnou rýchlosťou prelínania.

Vo vnútri krabice je niekoľko mikropočítačov, ktoré sa starajú o samotnú reguláciu svetiel a tiež komunikáciu s počítačom alebo pultíkom. Výkonové spínacie prvky majú na chladičoch pripevnené snímače teploty a údaj o teplote sa posiela späť do počítača, kde sa zobrazuje. V krabici sú taktiež odrušovacie členy pre každé svetlo, odrušovací spoločný člen a poistky. Napájanie zariadenia je robené z jedinej fázy a pripojiť možno ku každej zásuvke ľubovoľné klasické svetlo (napr. halogénové 500W reflektory).

Pár schém, fotiek a náhľadov na obrazovky:

Prvý riadiaci program na Atari ST Prvý riadiaci program na Atari ST Prvý riadiaci program na Atari ST Pultík pre prvú - analógovú verziu Pultík pre prvú - analógovú verziu Schéma - časť komunikácie s PC Schéma - časť regulácie svetiel Staršia schéma - aj s riadiacim pultíkom Krabica stmievačov Krabica stmievačov - zásuvky 1-6 Krabica stmievačov - konektory Krabica stmievačov - pohľad dovnútra Krabica stmievačov - pohľad dovnútra Krabica stmievačov - pohľad dovnútra Krabica stmievačov - pohľad dovnútra Krabica stmievačov - pohľad dovnútra Náhľad na obrazovku - riadici program Náhľad na obrazovku - riadici program Náhľad na obrazovku - riadici program Náhľad na obrazovku - riadici program Náhľad na obrazovku - riadici program Náhľad na obrazovku - riadici program Výkres nedokončeného riadiaceho pultíka Maska nedokončeného riadiaceho pultíka

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.