de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Animačné štúdio ANIM pre MS-DOS

Animačné štúdio ANIM pre MS-DOS

(Animation Studio ANIM for MS-DOS)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2002-2005


Animačné štúdio ANIM, fungujúce už od operačného systému MS-DOS, je program na kreslenie, úpravy a tvorbu animácií obrázkov 200 x 150 bodov v 16-tich definovateľných farbách. Program vznikal v rozmedzí rokov asi 2002 až 2005.

Stiahnutie programu:

download anim.zip - program
download effects.zip - sada programov na vytvorenie efektových prelínačiek. Nie sú súčasťou hlavného balíka anim.zip, pretože sú príliš veľké. Programy z balíka effects.zip vytvoria potrebné sady prelínačiek, ktoré je potom treba skopírovať do adresára FADERS programu Anim.

Náhľady na obrazovky a niekoľko funkcií programu

Hlavná obrazovka Obrazovka zmenšenín Obrazovka prelínačiek Multi-úpravy Zámena farieb Undo história Výber fontu Písanie textu Stupňová výplň Zobrazenie spôsobom cibuľových šupiek Úpravy farieb Výber tvaru štetca

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.