sk

Pochovaný projekt

Elektronická flauta


Projekt vznikol a tiež zanikol v roku 1998. Skončil som ho asi vo fáze, keď bolo treba spraviť mechaniku elektronickej flauty a vymyslieť snímač dychu. Dodnes neviem, čo ma zastavilo.

Moja elektronická flauta je vlastne jednohlasý analógový syntezátor. K dispozícii sú 3 tvary signálu (obdĺžnik, trojuholník, sínus), ktoré sa dajú rôzne miešať. Výška tónu sa určuje hmatom (kombináciou stlačených tlačidiel) a vibrátom. Flauta má aj funkciu portamenta (plynulého prechodu medzi tónmi) - v schéme nesprávne nazvané ako glissando. Portamento je s nastaviteľnou rýchlosťou.

Jadrom nástroja je integrovaný obvod generátora funkčných signálov XR8038. Frekvencia je daná hodnotou napätia, ktoré sa tvorí D/A prevodníkom (2 sériovo zapojené 8-bitové prevodníky). Číselné hodnoty pre D/A prevodníky sú uložené v EPROM pamätiach a tam sú tiež definované hmaty (kombinácie stlačených tlačidiel a príslušné tóny). Rozsah nástroja si už nepamätám, no boli to určite aspoň 4 oktávy.

Flauta mala kvôli analógovým obvodom trochu komplikované napájanie +15V, -15V a +5V z externého zdroja.

Napriek tomu, že elektronická flauta nikdy neuzrela svetlo sveta, bola (a asi stále je) schopná vytvárať zvuk. Po prepojení s počítačom (ktorý bol zasa cez MIDI prepojený so syntezátorom), flauta hrala! Nahrávky sa žiaľ nezachovali...

Schémy a fotky nedokončeného nástroja:

Schéma - D/A časť Schéma - VCO časť Schéma - časť klávesnice Schéma - časť vibráta Bloková schéma - vstup do VCO Dotykové tlačidlá a osky potenciometrov Pohľad zvnútra Elektronika - klávesnicová časť Elektronika - D/A prevodníky Elektronika - VCO a vibráto Takto skončila výroba elektronickej flauty

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.