de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Camera Controller

Camera Controller

(Riadič fotoaparátu)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2011


O projekte

Vyskytla sa potreba robiť s fotoaparátom tieto činnosti:

 • cvakať v presných pravidelných intervaloch s možnosťou plynulej zmeny intervalu,
 • exponovať po veľmi dlhé časy (minúty až desiatky minút),
 • pri cvakaní animácií treba pred cvaknutím „prebudiť“ optický stabilizátor objektívu, ktorý po určitej dobe prechádza do úsporného režimu.

Niektoré činnosti síce zvládne počítač, avšak v teréne počítač nie je k dispozícii (komu by sa chcelo ho ťahať so sebou - stačí ťahať so sebou fotoaparát, objektívy a statív). Preto som navrhol spraviť si nejakú „malú múdru krabičku“, ktorá by to vedela.

Jadrom „malej múdrej krabičky“ je mikropočítač PIC, tlačidlá a malý LCD displej, ktorý prehľadne zobrazuje potrebné informácie. Aby bolo zariadenie univerzálnejšie, rozhodol som sa spraviť ho programovateľné (samozrejme nie cez naprogramovanie mikropočítača) a to aj v teréne. Vo vnútri mikropočítača beží program, ktorého hlavnou úlohou je spúšťať iný program (program v programe) so špeciálnymi príkazmi (napríklad príkaz na počkanie určitého času). K dispozícii je vyše 100 príkazov a k dispozícii sú aj štyri 16-bitové registre, dva nezávislé merače času, množstvo primitívnych matematických operácií a podmienok.

Zariadenie má 3 vstupy, do ktorých je možné pripojiť čokoľvek podobné spínaču alebo pedálu (spínanie nohou sa osvedčilo pri tvorbe animácií) alebo iný senzor. Na „krabičke“ budú aj tlačidlá, ktorými bude možné riadiť tieto vstupy aj bez čohokoľvek pripojeného.
Výstupom je prepojenie zariadenia s fotoaparátom. Fotoaparát bežne pozná 2 povely - jeden pre spustenie zaostrenia a nastavenia expozície (spúšť stlačená do polovice) a druhý pre cvaknutie záberu (spúšť stlačená úplne). Je zaujímavé, že existuje aj stav, keď je spúšť stlačená úplne, ale nie do polovice (so samotným fotoaparátom sa toto dosiahnuť nedá).

V „krabičke“ sú uložené špeciálne programy (t.j. postupnosti špeciálnych príkazov), ktoré vyššie uvedené činnosti dokážu zvládnuť. Každý z programov si uchováva svoje nastavenia.

Pár fotiek z vývoja a výroby:

Hotový výrobok Vnútro Plošné spoje Výroba plošného spoja Výroba plošného spoja Návrh plošného spoja Krabička s tlačidlami Hotová klávesnica Robenie krabičky a klávesnice Robenie krabičky Výroba hmatníkov tlačidiel Výroba hmatníkov tlačidiel Výpis na malom displeji Zapojenie s malým displejom Zapojenie na pokusnej doske Napaľovanie procesora Písanie programu v asembleri

Pri odbere 1.7mA sa sľubuje veľká výdrž batérie (bez podsvietenia displeja).

Príklad programu:

     
  Name: Cvakanie s veľmi dlhým časom
 Input1: TIME  Default: 01:00
 Input2: NONE  Default:

 L0: IF_PRESSED_A L2  ;Ak je stlačené tlačidlo A, skoč na riadok L2
 L1: GOTO L0      ;Skoč na riadok L0
 L2: IF_PRESSED_A L2  ;Ak je stlačené tlačidlo A, skoč na riadok L2
 L3: PRESS_SHOT    ;Stlač spúšť
 L4: INPUT1_TO_R1   ;Načítaj vstupnú hodnotu do registra R1
 L5: TIMING_R1     ;Čakaj po dobu danú hodnotou registra R1
 L6: RELEASE_SHOT   ;Uvoľni spúšť
 L7: GOTO L0      ;Skoč na riadok L0

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.