sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Pochované projekty > Digitálne riadený mixážny pult

Pochovaný projekt

Digitálne riadený mixážny pult


Projekt vznikol asi v roku 1998. Pravdepodobne v tomto roku aj zanikol - v jeho pôvodnej (trochu megalomanskej) podobe. V roku 2004 sa znovu zrodil nápad urobiť aspoň minimálnu verziu projektu. K realizácii nedošlo a projekt som skončil vo fáze návrhu jednotlivých blokov a nákupu súčiastok.

Dôvodom pre tento projekt bola potreba mať v domácom štúdiu mixpult, ktorý by mal dobré parametre a neobsahoval by mechanické prvky (potenciometre, spínače), ktoré sa zvyknú časom opotrebovať a tiež sú častým zdrojom porúch. Krása takéhoto mixážneho pultu spočívala v tom, že na krabici mali byť len vstupné a výstupné konektory a konektor pre pripojenie riadiaceho panela.

Ide o analógový mixážny pult so 16 mono vstupmi a 8 stereo výstupmi. Mixpult mal byť kompletne riadený digitálne, buď zo zabudovaného riadiaceho panela alebo z počítača. Každá vstupná jednotka mala obsahovať nastaviteľný predzosilňovač, otočenie fázy, 4-kanálový parametrický ekvalizér, funkciu mute a solo, panoramatický regulátor, zaradenie do 8 zberníc (2 regulovateľné) a fader. Výstupné jednotky mali obsahovať fader, 2-pásmový ekvalizér a rozšírenie stereo-bázy. Mixpult mal mať tiež možnosť merania úrovne vybraného vstupu a indikátor prebudenia pre každý vstup. Kompletné nastavenie malo byť aj po vypnutí uchovávané v pamäti.

K mixpultu som urobil aj riadiaci program na počítač (Atari ST1040). Tento program je jediné, čo som na tomto projekte dokončil a dotiahol som ho do detailov. Počítač mal s mixpultom komunikovať pomocou MIDI. Program poskytoval aj automatickú (naprogramovanú) mixáž.

Minimálna verzia bola zredukovaná na 4 stereo vstupy (len nastaviteľný predzosilňovač a fader) a 2 stereo výstupy (len fader). Ani táto verzia nebola spravená a potrebu mixážneho pultu v domácom štúdiu som vyriešil kúpou komerčného mixpultu. Čas strávený vývojom a stavbou môjho mixpultu a vstupné náklady nestáli za to - a to hlavne pri nízkej cene komerčného mixpultu.

Nákresy, schémy a náhľady na obrazovky:

Návrh ekvalizéra Návrh panoramatického regulátora Návrh vstupnej jednotky Návrh predzosilňovača Návrh predzosilňovača Návrh vstupnej jednotky Návrh panoramatického regulátora Návrh vstupnej jednotky Návrh ovládacieho panela Obrazovka riadiaceho programu (Atari ST) Obrazovka riadiaceho programu (Atari ST) Obrazovka riadiaceho programu (Atari ST) Návrh prepojovacieho plošného spoja Bloková schéma Jednotka zobrazenia Návrh výstupnej jednotky Návrh rozšírenia stereo-bázy Návrh zobrazovacej časti Bloková schéma minimálnej verzie Riadiaci mikropočítač 10-bitový fader Vstupná jednotka - minimálna verzia Výstupná jednotka - minimálna verzia

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.