sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Pochované projekty > Veľké digitálne hodiny

Pochovaný projekt

Veľké digitálne hodiny


Tento projekt som robil približne v rokoch 2000 až 2001. Išlo o stolové alebo aj nástenné hodiny s veľkými číslicami, ktoré by bolo vidno v izbe aj s očnou vadou bez okuliarov. Displej pozostával z LED, ktorých jas sa menil v závislosti na okolitom svetle. To znamená, že cez deň svietili LED dostatočne silno, aby boli číslice dobre čitateľné a v tme zasa slabo, aby nerušili spánok. Jas sa menil plynule.

Hodiny majú okrem funkcie hodín aj funkciu dvoch nezávislých budíkov (pre 2 osoby), ďalej funkciu budíka pre krátke spanie s možnosťou opätovného budenia za určitý čas a samozrejme zobrazovanie sekúnd. Napájané mali byť z externého sieťového zdroja a vo vnútri hodín mala byť batéria pre prípad výpadku siete.

Projekt som zanechal asi v štádiu, keď bolo treba dokončiť krabičku, nabíjateľnú batériu, ktorá sa do pôvodne tenkej krabičky nechcela zmestiť a napájanie hodín.

Nákresy a fotky nedokončených hodín:

Bloková schéma napájania Schéma Nákres LED displeja Pohľad spredu Pohľad dovnútra Pohľad dovnútra Pohľad dovnútra Pohľad dovnútra

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.