sk de en

Video-tvorba


Video-tvorba neumeleckého charakteru je na mojom YouTube kanáli radkonvideo

Banány

Prvé pokusy pixilácie
(vytvorené obyčajným fotoaparátom)


Podobenstvo o štvorakej pôde

Staršia animácia z roku 2004, vytvorená mojim programom Anim


Copyright © 2009-2018 Dipl.-Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.