sk de en
Hlavná stránka > Produkty > Ladička na PC - generátor presných tónov

Ladička na PC - generátor presných tónov

Univerzálna ladička, ladička na gitaru, ladička na husle a užívateľom definovaná ladička

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2008-2017


Stiahnutie programu ladičky:

download Tuner.exe - verzia pre Windows
download Tuner.jar - verzia pre Windows, Linux, Mac

Na spustenie programu je potrebné mať nainštalované Java JRE. Viac v článku Ako spustiť Java aplikáciu.

Ukážka programu ladičky:
screenshot

Vlastnosti

  • rozsah tónov: C-1 (7.947 Hz) až D10 (19345 Hz),
  • univerzálne ladenie (C-1 až D10, možnosť rozladenia po jednom cente), gitara (E2, A2, D3, G3, H3, E4), husle (G3-4cent, D4-2cent, A4, E5+2cent),
  • možnosť definovať vlastné sady tónov,
  • možnosť výberu dvoch tvarov signálu: sínusovka, filtrovaná píla,
  • regulácia hlasitosti, stíchnutie (Mute),
  • program si pamätá posledné nastavenie, dá sa ovládať aj klávesnicou a dajú sa definovať vlastné režimy.

Princíp

Táto ladička funguje na princípe generovania presného tónu. Vďaka drobným nedokonalostiam ľudského ucha vzniká pri počúvaní dvoch blízkych tónoch jav zvaný záznej, čo by sa dalo popísať ako cyklické kolísanie farby alebo intenzity zvuku. Frekvencia tohto kolísania je pritom rovná rozdielu frekvencií dvoch znejúcich tónov. Čím sú frekvencie tónov bližšie, tým sú zázneje pomalšie a keď sú tóny presne zladené, zázneje sa zastavia. Spôsobom takéhoto porovnávania tónov je pravdepodobne možné naladiť každý hudobný nástroj.

- najprv tón 440Hz, potom tón 443Hz a nakoniec spolu - je počuť kolísanie frekvenciou 3Hz (t.j. 443-400=3)

Veľa hudobných nástrojov má svoj zvuk komplikovanejší - vo frekvenčnom spektre celkom neplatia matematické vzťahy a napr. frekvencia desiatej harmonickej nemusí byť presne desaťnásobok frekvencie prvej harmonickej. Táto vlastnosť sa nazýva inharmonicita, čiže neharmonickosť. Túto vlastnosť majú bežne nástroje obsahujúce struny (napr. klavír).

Bežné elektronické ladičky vyberú zo spektra zvuku nástroja len jednu harmonickú zložku (zrejme prvú harmonickú) a podľa nej zobrazujú rozladenie. Neberú do úvahy inharmonicitu a ani výsledný posluchový dojem z naladenia.

Táto ladička, založená na posluchovom porovnávaní dvoch tónov, umožňuje kvalitnejšie naladenie hudobného nástroja. Berie do úvahy aj zladenie vyšších harmonických a to aj za cenu, že prvá harmonická nebude presne zladená. Subjektívny vnem takto naladeného nástroja je však oveľa lepší než v prípade naladenia len podľa prvej harmonickej zložky.

Vytvorenie vlastnej sady tónov

Ak je treba ladiť hudobný nástroj, ktorý má len niektoré tóny, je možné vytvoriť si vlastnú sadu tónov a tú v ladičke použiť. Po zvolení takejto sady budú k dispozícii len tie tóny, ktoré sú v sade uvedené a to vrátane rozladenia. Ladička umožňuje zadefinovať až 5 vlastných sád tónov.

Program pri spustení načíta súbory User1.cfg, User2.cfg, User3.cfg, User4.cfg a User5.cfg a z týchto načíta sady tónov. Ak taký súbor neexistuje, sada v programe nebude dostupná.

Pre vytvorenie vlastnej sady tónov je treba v adresári programu vytvoriť súbor - napr. User1.cfg a doňho zapísať riadky podľa nasledujúceho príkladu:

Name=Kalimba
EnableDetuning=0
Tone=60 0
Tone=62 0
Tone=65 0
Tone=67 0
Tone=69 0
Tone=72 0
Tone=74 0
Tone=77 0
Tone=79 0

V riadku Name= je meno sady, ktoré bude vidno v programe v príslušnom tlačidle. Meno by malo byť krátke, aby sa do tlačidla vošlo. V tomto príklade sa sada volá "Kalimba".

V riadku EnableDetuning= je určené, či bude možné meniť rozladenie tlačidlami v programe. Platné hodnoty sú 0 a 1. V tomto príklade nebude možné meniť rozladenie tlačidlami v programe.

V riadkoch Tone= je vždy uvedené číslo tónu (v číslovaní, ktoré sa používa napr. pre štandard MIDI) a rozladenie tohto tónu v centoch. Týchto riadkov môže byť ľubovoľný počet. Tóny nemusia byť zoradené podľa ich čísla. V tomto príklade sú to tóny 62 až 79 pentatonickej (5-tónovej) stupnice a všetky majú rozladenie 0 centov.

Copyright © 2009-2018 Dipl.-Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.