de en sk
Úvod > Produkty > Doplnkové zvukové sady pre Interaktívny hudobný systém

Doplnkové zvukové sady pre Interaktívny hudobný systém

(Additional Sound Sets for Interactive Musical System)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2017-2021

Ide o sady kvalitne nahraných ruchových zvukov. Každá sada je spracovaná a určená pre 8- a 15-tónovú špeciálnu klávesnicu Interaktívneho hudobného systému. To znamená, že každému klávesu alebo „strune“ zodpovedá jeden konkrétny zvuk danej sady. Nejde o tónové zvuky, na ktorých by sa dala hrať melódia, ale o ruchové zvuky, ktoré môžu spestriť používanie Interaktívneho hudobného systému, prípadne môžu poslúžiť na výuku rozoznávania rôznych typov činností alebo javov z nášho okolia.

Vďaka technológii stereo-nahrávania znejú všetky zvuky hodnoverne a priestorovo.

Vo väčšine prípadov sú ruchové zvuky nahrané viackrát a pri hraní sa náhodne vyberá jeden z nich. Vďaka tomu neznie takýto „hudobný nástroj“ strojovo.

Aktuálna ponuka

Jednotlivé zvukové sady
„Zvuky prírody“
Zvuková sada obsahuje zvuky z prírody (rôzne prírodné prostredia a u nás žijúce zvieratá).
Cena: 49,00 bez DPH

„Človek v životnom prostredí“
Zvuková sada obsahuje zvuky, ktoré vytvára človeka v životnom prostredí a to buď dopravnými prostriedkami alebo priemyselnou činnosťou.
Cena: 49,00 bez DPH

„Zvuky domácnosti“
Zvuková sada obsahuje zvuky z bežnej domácnosti.
Cena: 49,00 bez DPH

„Ľudia“
Zvuková sada obsahuje zvuky z rôznych prostredí, kde sa stretáva viacero ľudí.
Cena: 49,00 bez DPH
Zvýhodnené balenia
Zvýhodnené balenie - 4 sady
Zvukové sady „Zvuky prírody“, „Človek v životnom prostredí“, „Zvuky domácnosti“ a „Ľudia“
Cena: 169,00 (ušetríte: 27,00 €) bez DPH

Zvýhodnené balenie - 3 sady
3 zvukové sady podľa vlastného výberu
Cena: 135,00 (ušetríte: 12,00 €) bez DPH
Copyright © 2009-2021 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.