de en sk
Úvod > Produkty > Interaktívny hudobný systém > Softvér interaktívneho hudobného systému

Softvér interaktívneho hudobného systému

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2016-2018


Vlastnosti a funkcie softvéru interaktívneho hudobného systému:

 • Riadenie celého systému, rôzne režimy hrania, vstavaný zvukový a rečový modul.
 • 4 režimy hrania:
  1. Voľné hranie - hráč hrá voľne na zvolenej stupnici. Svetelná signalizácia zobrazuje buď význam tónov alebo zobrazuje hrané tóny.
  2. Hranie skladby - program postupne vedie hráča k zahraniu zvolenej skladby. K dispozícii je 102 známych skladieb vrátane akordového doprovodu. Je možné dodať ľubovoľné ďalšie skladby. Ak autor systému pridá ďalšie skladby, tieto si dokáže program stiahnuť a pridať.
   Program môže priebežne upozorňovať na chybne zahrané tóny napr. rečovým povelom „chyba“ a po dohraní skladby môže slovne vyhodnotiť správnosť zahrania. Zobrazuje sa aj štatistika správne a nesprávne zahraných tónov a percentuálne vyjadrenie správnosti hrania.
   K dispozícii sú rôzne nastavenia, ktoré umožňujú prispôsobiť hranie potrebám a schopnostiam hráča.
  3. Pamäťová hra - program zobrazí a zahrá postupnosť tónov a úlohou hráča je túto postupnosť správne zopakovať. Ak ju hráč správne zopakuje, postupnosť sa predĺži o ďalší tón. Úroveň náročnosti sa dá vybrať z niekoľkých prednastavených („veľmi ľahká“ až „veľmi ťažká“) alebo vytvoriť vlastná.
   Táto hra rozvíja okrem hudobného sluchu a motoriky najmä pamäť, ale aj koncentráciu.
   Postupnosť je náhodná a vždy je iná. Nejde teda o známu melódiu.
   K dispozícii sú rôzne nastavenia, ktoré umožňujú prispôsobiť hranie potrebám a schopnostiam hráča.
  4. Hra „Chyť ma!“ - umožňuje precvičovať a merať postreh. V náhodnom čase sa označí náhodný tón a úlohou hráča je tento tón čo najrýchlejšie zahrať. Program pritom meria a vyhodnocuje priemernú reakčnú dobu - t.j. čas od označenia tónu po jeho zahratie hráčom.
   Táto hra rozvíja okrem hudobného sluchu a motoriky aj koncentráciu.
   K dispozícii sú rôzne nastavenia, ktoré umožňujú prispôsobiť hranie potrebám a schopnostiam hráča.
 • Vstavaný softvérový hudobný nástroj typu samplér:
  • umožňuje hrať prakticky ľubovoľné zvuky - aj nie-hudobné,
  • vysoká kvalita zvukov,
  • podpora ASIO ovládača (nízke oneskorenie zvuku),
  • polyfónia až 64 hlasov,
  • 3 timbre (dokáže hrať naraz s tromi rôznymi zvukmi) - jeden je pre zvuk hrania, druhý pre akordový doprovod, tretí pre rečové povely,
  • 3-pásmový digitálny ekvalizér,
  • efektový modul (chorus, echo, limiter),
  • bohaté možnosti úprav zvukov v reálnom čase (obálky, filtre, vibráto, ...),
  • nástroj plní aj funkciu rečového modulu.
 • Vstavaný rečový modul - ide o nahrané rečové povely skutočných ľudí, každý rečový povel je nahraný viackrát s rôznymi intonáciami a rečový modul ich obmieňa.
  Jazykové variácie: slovenčina (mužský hlas), nemčina (ženský hlas).
 • Výber typu špeciálnej klávesnice - podporuje všetky vyrábané špeciálne klávesnice (INGENIA, ARCUS, MIDI Buttons).
 • Výber zvukového modulu - vstavaný samplér, elektronický hudobný nástroj pripojený cez MIDI alebo USB. Týmto spôsobom je možné systém rozširovať aj o iné elektronické hudobné nástroje a využívať tak ich zvuky.
 • Výber rečového modulu - rečové povely cez vstavaný samplér alebo cez samostatný softvérový rečový modul (ak zvukový modul nie je vstavaný samplér).
 • Filter preklepov - umožňuje potlačiť nechcené krátke pustenie a opätovné stlačenie tónu,
 • Možnosť nahrávania celého hrania do formátu MID (nie zvuk, ale záznam povelov). Nahrávka sa dá ďalej spracovávať, meniť zvuky, opravovať chyby a pod. pomocou iných programov. Dá sa tiež pridať do zoznamu skladieb v režime hrania skladieb.
 • Podpora viacerých nezávislých používateľov programu - je možné vytvoriť používateľov a každý bude mať svoje vlastné nastavenia celého programu.
 • Konfigurovanie špeciálnej klávesnice alebo jej častí (napr. zadefinovanie farieb svetelnej signalizácie, tónový a oktávový posun, vlastný typ stupnice a pod.)
 • Viaceré jazykové verzie softvéru - slovenčina, angličtina, v prípade potreby aj iná.
 • Diaľkové ovládanie cez mobilnú aplikáciu „IMS Remote“ - základné a často používané funkcie v tomto softvéri sa dajú ovládať aj diaľkovo pomocou aplikácie v smartfóne alebo tablete. Mobilná aplikácia komunikuje so softvérom cez sieť. Pre použitie takéhoto diaľkového ovládania je potrebné, aby boli softvér a mobilná aplikácia pripojené k lokálnej sieti; mobilná aplikácia zvyčajne cez Wi-Fi. Použiť sa môže ľubovoľný smartfón alebo tablet s OS Android.
  Softvér interaktívneho hudobného systému môže byť diaľkovo ovládaný dokonca viacerými aplikáciami „IMS Remote“ súčasne, rovnako jedna aplikácia „IMS Remote“ môže slúžiť na diaľkové ovládanie viacerých interaktívnych hudobných systémov.
 • Aktualizácie softvéru - ak autor systému vytvorí novú verziu softvéru, je možné softvér aktualizovať na túto novú verziu.
Copyright © 2009-2022 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.