de en sk
Úvod > Produkty > Interaktívny hudobný systém > Špeciálna klávesnica ARCUS

Špeciálna klávesnica ARCUS

(Special Keyboard ARCUS)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2016-2021


Ide o špeciálny druh hudobnej klávesnice - klávesy sú veľké, mechanicky odolné a obsahujú farebnú svetelnú signalizáciu. Klávesnica znesie aj hrubšie zaobchádzanie (napr. úder päsťou). K samotnej špeciálnej klávesnici ARCUS patrí aj riadiaci modul s displejom a tlačidlami.

Špeciálna klávesnica ARCUS nie je sama osebe hudobným nástrojom - nevytvára žiaden zvuk. Je to klávesnica pre Interaktívny hudobný systém alebo pre iný hudobný nástroj (cez MIDI alebo cez USB).

Špeciálna klávesnica ARCUS obsahuje aj farebnú svetelnú signalizáciu. Možno vybrať z celkovo 512 farieb.
Táto svetelná signalizácia môže indikovať:

  • či je kláves práve stlačený,
  • význam klávesov (farebne sú označené dominantné a sub-dominantné tóny stupnice) - aby sa dalo pri voľnom hraní dobre orientovať,
  • svetelné povely z počítačového programu, ktorý napr. vedie hráča k zahraniu zvolenej skladby (zasvieti tón, ktorý treba zahrať).

Využitie

Špeciálna klávesnica ARCUS je určená predovšetkým pre Interaktívny hudobný systém. Je vhodná na účely výuky alebo špeciálnej terapie chorých či hendikepovaných ľudí. Dá sa použiť aj na voľné hranie na hudobnom nástroji, pripojenom cez MIDI. Hudobný nástroj môže byť buď elektronický hudobný nástroj (syntezátor a pod.) alebo softvérový hudobný nástroj - počítačový program, reagujúci na MIDI správy.

foto1 foto2


Video: videá


IMSBus_Interface2
Riadiaci modul

Na riadiacom module je možné voliť požadovaný typ stupnice (7-tónová diatonická, 12-tónová chromatická, 5-tónová pentatonická, ľubovoľná užívateľská), tón stupnice, tónový a oktávový posun (transpozícia), režim svietenia LED, MIDI kanál a niekoľko ďalších nastavení. Všetky nastavenia sa dajú meniť aj cez MIDI, resp. USB.

Riadiaci modul je s počítačom prepojený cez USB a z pohľadu počítača sa chová ako MIDI hudobný nástroj (je použitý kvalitný USB MIDI interfejs značky Roland).

Riadiaci modul tiež obsahuje konektor MIDI výstupu a konektor pre pripojenie sustain pedála.

Na riadiacom module sú aj doplnkové tlačidlá F1-F4, ktorými sa môžu ovládať základné funkcie počítačového programu (spustenie/zastavenie hrania, výber skladby, výber náročnosti a pod.).

Riadiaci modul umožňuje aj pripojenie dvoch špeciálnych klávesníc naraz a klávesnice sa dajú nakonfigurovať tak, aby sa docielila vhodná klávesnicová zostava.

1
Jedna klávesnica

1m
Jedna klávesnica so zrkadlovo otočenými tónmi

2-1
Dve klávesnice s rovnakými tónmi

2-2
Dve klávesnice s rovnakými tónmi

2-3
Dve klávesnice, jedna má posunuté tóny

2-4
Dve klávesnice, jedna má posunuté a zrkadlovo otočené tóny

Technické parametre špeciálnej klávesnice ARCUS


Typ KB8C
Počet klávesov 8
Celkové rozmery klávesnice 832 x 245 x 35 mm
Rozmer jedného klávesu 98 x 145 mm
Farba prírodná (klávesy) a mahagónová (korpus)
Citlivosť na silu úderu (dynamika) nie
Svetelná signalizácia 8 zvolených farieb z celkovo 512 farieb
Možnosť zrkadlového otočenia tónov áno
Napájanie z riadiaceho modulu (5V)
Spotreba 0,3 W - 1,2 W

Technické parametre riadiaceho modulu

Počet pripojených špeciálnych klávesníc 1 alebo 2
Počet „strún“ alebo klávesov 1 až 20
Možnosti svetelnej signalizácie 1. podľa významu tónov,
2. podľa stlačenia klávesu,
3. ľubovoľne
Citlivosť na silu úderu (dynamika) podporovaná (32 úrovní)
Sustain pedál áno, konektor Jack 6,3mm Mono, nastaviteľná polarita kontaktu
Pripojenie k počítaču cez USB (podpora pre Windows, Mac, iPad), je použitý kvalitný USB MIDI interfejs značky Roland
Výstup USB, MIDI OUT/Thru (konektor DIN5)
Možnosť hrania bez PC áno, vstavané stupnice (diatonická, chromatická, pentatonická, užívateľská), ľubovoľná transpozícia
MIDI kanál pre výstup konfigurovateľný (1-16)
Galvanické oddelenie od hudobného nástroja MIDI - áno, USB - áno
Napájanie adaptér 5V
Spotreba 1,25 W

Ďalšie fotografie

foto3 foto7

foto4
Použitie dvoch klávesníc naraz

foto5
Použitie dvoch klávesníc naraz

foto6
Použitie dvoch klávesníc naraz

IMSBus_Interface3 IMSBus_Interface5

Copyright © 2009-2022 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.