sk de
TOP produkt

Ing. Radovan Konečný - radkon

Vitajte na stránkach mojej firmy, ktorá sa zaoberá vývojom analógovej a digitálnej elektroniky, vývojom mikropočítačových riešení a vývojom softvéru. Hlavnou oblasťou je profesionálna zvuková technika, riadiaca elektronika a zvukové a grafické počítačové aplikácie.

K činnosti firmy patrí aj vlastný výskum a vývoj v oblasti matematického modelovania zvuku hudobných nástrojov pomocou počítačov a vytváranie takýchto aplikácií použiteľných v praxi.

Firma poskytuje aj individuálne alebo skupinové školenia programovacieho jazyka Java SE.

Doplnkovo sa firma zaoberá jemnou stolárskou prácou, predovšetkým v súvislosti s vyvíjanými projektami a hudobnými nástrojmi a tiež ľudovou odevnou výrobou.

Okrem mojej podnikateľskej činnosti nájdete na týchto stránkach aj moju umeleckú tvorbu - hlavne hudobnú, ktorej sa rád vo voľnom čase venujem.

Budem rád, ak Vás moja ponuka zaujme.

Radovan Konečný


Posledná aktualizácia: 24.6.2017

Copyright © 2009-2017 Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.